Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle heeft de data vastgesteld waarop de diverse tuchtklachten in de kwestie van de ex-neuroloog Jansen Steur inhoudelijk zullen worden behandeld. De zittingen van het tuchtcollege zijn openbaar.

De tuchtzaken tegen Jansen Steur zelf, aangespannen door vijf voormalig patiënten, worden behandeld op vrijdag 1 november 2013 om 10.00 uur.

De tuchtzaken tegen drie voormalige bestuurders van het Medisch Spectrum Twente te Enschede worden behandeld op dinsdag 12 november 2013 om 13.30 uur.

De tuchtzaken tegen drie voormalige inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden behandeld op vrijdag 29 november 2013 om 13.30 uur.

Jansen Steur, de voormalige bestuurders en de inspecteurs werden in januari 2013 voor de medische tuchtrechter gedaagd. In februari 2013 werd de tuchtklacht uitgebreid.

De voormalig patiënten van Jansen Steur verwijten de ‘aangeklaagden’ tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen en nalaten in strijd met de zorg die zij als BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar in die hoedanigheid behoorden te betrachten (de eerste tuchtnorm) en/of het handelen en nalaten in de hoedanigheid van hulpverlener in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg (de tweede tuchtnorm). Volgens letselschade-expert Yme Drost, die de klagers in de tuchtprocedure bijstaat, vinden de klagers het erg belangrijk dat het medisch tuchtcollege ook het handelen van de interne (bestuurders MST) en externe toezichthouders (inspecteurs IGZ) toetst. “Uit meerdere rapporten is duidelijk geworden dat zowel interne als externe toezichthouders hebben gefaald”, aldus Drost.