De bezwaarcommissie van de gemeente Haaksbergen heeft de burgemeester geadviseerd de bezwaren die door letselschade-expert Yme Drost waren ingediend, gegrond te verklaren. Drost diende de bezwaren namens 25 slachtoffers in tegen de vergunning van het evenement met de monstertruck. Ook adviseerde de commissie de bezwaren van een advocaat, ingediend namens vier andere slachtoffers, gegrond te verklaren. Verder adviseerde zij om de bewaren die door anderen werden ingediend, niet-ontvankelijk te verklaren.

Commissie oordeelt vernietigend over burgemeester

Het advies van de bezwaarschriftencommissie, in de door Drost namens zijn cliënten aangespannen zaak, is vernietigend voor burgemeester Gerritsen van Haaksbergen. De manier waarop hij de aanvraag voor de vergunning van het evenement met de monstertruck door de Stichting Sterevenementen heeft behandeld krijgt een zware onvoldoende van de commissie.

Burgemeester Gerritsen heeft volgens de commissie ten onrechte een vergunning verleend voor het evenement op 28 september vorig jaar op het parkeerterrein bij de Jumbo supermarkt, waarbij een monstertruck op het publiek inreed. Er vielen drie doden en 28 (zwaar) gewonden.

Juridisch oordeel commissie

De commissie vindt dat de slachtoffers door de verleende evenementenvergunning in een fundamenteel recht zijn aangetast, namelijk de onaantastbaarheid van hun lichaam. De burgemeester had, aldus de commissie, de vergunning kunnen weigeren op grond van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu.

De commissie verwijt de burgemeester dat hij de vergunning onvoldoende heeft voorbereid. Verder heeft de burgemeester niet gehandeld conform de ‘Handreiking advisering veiligheid en gezondheid bij grootschalige publieksevenementen in Twente’.

Tevens verwijt de commissie burgemeester Gerritsen dat hij de belangen van de aanvraagster, de stichting Sterevenementen, onvoldoende heeft afgewogen tegen de belangen van de bezoekers van het evenement. Er zijn verder geen adequate en goed te handhaven veiligheidsvoorschriften voor de bezoekers van het evenement als voorwaarde aan de vergunningverlening gesteld.

Volgens de commissie heeft de burgemeester de vergunningverlening onvoldoende voorbereid, heeft hij niet conform de geldende (en hiervoor genoemde) Handreiking gehandeld en heeft hij onvoldoende de belangen van de aanvrager en die van de bezoekers van het evenement tegen elkaar afgewogen. Ook oordeelt de commissie dat de burgemeester onvoldoende veiligheidsvoorschriften aan de vergunning heeft verbonden, die volgens de commissie ook niet goed te handhaven zijn.

Gemeente Haaksbergen aansprakelijk

Volgens letselschade-expert Drost maakt het advies van de bezwaarcommissie de weg vrij om de gemeente Haaksbergen aansprakelijk te stellen voor de door slachtoffers geleden schade. De gemeente heeft tot nu toe ieder aansprakelijkheid afgewezen.

Volgens Drost is het voor de slachtoffers van belang dat ze gehoord zijn, dat er erkend wordt dat er een fout is gemaakt en dat er ‘sorry’ wordt gezegd. Of dat laatste ook daadwerkelijk zal gebeuren, ligt aan de burgemeester.

De burgemeester moet vóór 10 maart a.s. een nieuw besluit nemen over de ingediende bezwaren en daarbij rekening houden met het advies van de commissie. “De burgemeester kan het advies van de bezwaarschriftencommissie naast zich neerleggen. De bezwaarmakers zullen dan de gang naar de rechter maken”, aldus Drost.