Meeste slachtoffers monstertruckdrama na zes jaar schadeloosgesteld

Vandaag, 28 september 2020, is het exact zes jaar geleden dat bij een mislukte stunt met een monstertruck op een parkeerplaats in Haaksbergen drie doden en tientallen gewonden vielen. Zes jaar na het monstertruckdrama in Haaksbergen zijn vrijwel alle slachtoffers schadeloosgesteld. Vijf slachtoffers wachten nog steeds op een eerlijke vergoeding. Het Waarborgfonds probeert hen te helpen.

Het letsel van de vijf is in de meeste gevallen zo complex, dat nog steeds niet vaststaat hoe hun fysieke herstel precies uitpakt. In één geval is er nog onenigheid met een gemeente over het behoud van de bijstand. De gemeente wil de uitkering stopzetten, zodra de betrokkene een vergoeding krijgt.
Dit blijkt uit het jaarverslag van het Waarborgfonds dat vandaag verschijnt. De totale schade als gevolg van het evenement is nog niet definitief bekend, maar zal rond de 6 miljoen euro liggen. Het betreft ruim 60 schadedossiers.

Aansprakelijkheid

Op 28 september 2014 ging het bij een evenement in Haaksbergen mis met een stunt met een monstertruck. De coureur sprong over een rij auto’s, maar reed daarna vol in op het publiek. Er vielen drie doden en tientallen gewonden. Nu nadert de afhandeling zijn voltooiing.
Na het ongeluk ontstond de vraag wie aansprakelijk was voor de schade: de gemeente, de organisator van het evenement of de bestuurder van de monstertruck. Dat bleef lang onzeker. Ook was onduidelijk of een verzekeraar dekking bood. Het Waarborgfonds wierp zich uiteindelijk op als ‘aanspreekpunt voor slachtoffers’.

Waarborgfonds

“Met name de kluwen van betrokken partijen maakte dat er ook na een paar maanden nog veel onduidelijk was”, vertelt Lodie van Duijse, manager Waarborgfonds.
Het is niet vanzelfsprekend dat het Waarborgfonds inspringt. “Maar dat was het moment dat wij hebben gezegd dat de slachtoffers niet in de kou mochten blijven staan. We vonden dat wij een loket moesten openen, waar de schaderegeling gestart kon worden. Dat past bij de doelstelling die wij hebben om de slachtoffers van verkeersongevallen te beschermen als zij elders niet terechtkunnen.”
Daarbij heeft het Waarborgfonds de kosten van compensatie en begeleiding van slachtoffers in eerste instantie voor zijn rekening genomen.

Complexe zaak

Personenschade-expert Annet Schotborgh heeft zich de afgelopen twee jaar bij het fonds met de afhandeling van het monstertruckdrama beziggehouden, inclusief het bezoeken van de slachtoffers. Ze doet ook de vijf zaken die nog lopen. Elk hebben ze een complex element.
“Bij een slachtoffer speelt de bijstandsproblematiek: wanneer zij een letselschade-uitkering krijgt, dan wil de gemeente haar uitkering stopzetten. Wij proberen aan te tonen dat dit niet fair is. Dat die letseluitkering bedoeld is voor de extra kosten van levensonderhoud.” In de andere gevallen speelt de complexheid van het letsel een rol. Sommige slachtoffers hebben ernstig blijvend letsel.

Bijna afgerond

Van de in totaal zestig dossiers nam het Hengelose letselschadebureau Drost Letselschade er een groot deel voor z’n rekening. Daarvan liggen nog drie dossiers op de plank, aldus Marga Heijink van Drost Letselschade. Het Hengelose bureau werkte bij de afwikkeling van het monstertruckdrama ook nauw samen met het Waarborgfonds.
Volgens Heijink is van deze drie dossiers er één nagenoeg afgerond. “In het tweede geval zal dat niet al te lang meer duren. Het derde dossier zal nog wel wat meer tijd in beslag nemen.” Ze kan niet zeggen waarom dat het geval is: “Met het oog op privacy mag ik daar geen uitspraken over doen. Maar in z’n algemeenheid kun je stellen dat er meerdere redenen kunnen zijn waarom je een medisch dossier nog niet kunt afronden. Dat kan te maken hebben met de medische situatie van het slachtoffer, de aard van het letsel of andere factoren waardoor het niet verantwoord is een dossier te sluiten.”

De totale schade van het monstertruckdrama is voorlopig becijferd op circa zes miljoen euro. Daar komt echter nog een bedrag bovenop van de niet-afgesloten dossiers.

BRON: tubantia.nl en rtvoost.nl