Het Waarborgfonds Motorverkeer is bereid om schaderegelend op te treden voor de slachtoffers van het drama met de monstertruck in Haaksbergen op 28 september 2014. Dat is de uitkomst van het overleg vandaag tussen Drost Letselschade en het Waarborgfonds.

Dekking waarborgfonds door fout gemeente

Het Waarborgfonds verleent dekking als blijkt dat een motorvoertuig niet verzekerd is. Het Waarborgfonds is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het deelnemen van het motorvoertuig aan een evenement zoals in Haaksbergen. Dat is bepaald in het derde lid van artikel 26, in samenhang gelezen met het derde lid van artikel 4 van de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen. Daarin wordt, aldus letselschade-expert Yme Drost bepaald dat van dekking door het Waarborgfonds is uitgesloten schade die voortvloeit uit het deelnemen van het motorrijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden, als de in van de Wegenverkeerswet bedoelde ontheffing door de gemeente is verleend. Nu de gemeente Haaksbergen evenwel geen ontheffing heeft verleend om met de monstertruck zich op de openbare weg te begeven, is er toch dekking vanuit het Waarborgfonds, aldus de stelling van Drost richting het Waarborgfonds. Het waarborgfonds wil daarom nu – onder cessie – schaderegelend optreden.

Drost Letselschade staat 47 slachtoffers bij

De letselschade-experts Yme Drost en kantoorgenote Marga Heijink-van Welij, die samen 47 slachtoffers van het incident bijstaan, zijn optimistisch. De afzonderlijke schades zullen formeel bij het Waarborgfonds worden gemeld waarop een formele reactie van het Waarborgfonds zal volgen. Drost verwacht dat het Waarborgfonds spoedig zal handelen met het oog op de belangen van de vele getroffenen.

Eerder op publiek ingereden: zes gewonden

Gisteren besteedde het programma Brandpunt Reporter aandacht aan het monstertruckdrama in Haaksbergen. Uit het programma bleek dat de bestuurder van de monstertruck eerder bij een evenement op het publiek was ingereden, met zes gewonden tot gevolg. De zaak verdween in de doofpot en werd niet bij de politie gemeld.