Nog steeds wachten op schadevergoeding monstertruckdrama

Bijna zes jaar na het drama met een monstertruck in Haaksbergen wachten nog steeds vijf slachtoffers op een eerlijke vergoeding. Het Waarborgfonds probeert hen te helpen, aldus een artikel in dagblad Tubantia. De totale schadelast van het evenement is nog niet definitief bekend, maar zal rond de 6 miljoen euro bedragen.

Het letsel van deze vijf slachtoffers is in de meeste gevallen zo complex, dat nog steeds niet vaststaat hoe hun fysieke herstel precies uitpakt. In één geval is er nog onenigheid met een gemeente over het behoud van de bijstand. De gemeente wil de uitkering stopzetten, zodra de betrokkene een vergoeding krijgt. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Waarborgfonds dat vandaag verschijnt. De totale schade als gevolg van het evenement is nog niet definitief bekend, maar zal rond de 6 miljoen euro liggen. Het betreft in totaal ruim 60 schadedossiers.

Aansprakelijkheid

Op 28 september 2014 ging het bij een evenement in Haaksbergen mis met een stunt met een monstertruck. De coureur sprong over een rij auto’s, maar reed daarna vol in op het publiek. Er vielen drie doden en tientallen gewonden. Nu nadert de afhandeling zijn voltooiing.
Na het ongeluk ontstond de vraag wie aansprakelijk was voor de schade: de gemeente, de organisator van het evenement of de bestuurder van de monstertruck. Dat bleef lang onzeker. Ook was onduidelijk of een verzekeraar dekking bood. Het Waarborgfonds wierp zich uiteindelijk op als ‘aanspreekpunt voor slachtoffers’.

“Met name de kluwen van betrokken partijen maakte dat er ook na een paar maanden nog veel onduidelijk was”, vertelt Lodie van Duijse, manager Waarborgfonds. Het is niet vanzelfsprekend dat het Waarborgfonds inspringt. “Maar dat was het moment dat wij hebben gezegd dat de slachtoffers niet in de kou mochten blijven staan. We vonden dat wij een loket moesten openen, waar de schaderegeling gestart kon worden. Dat past bij de doelstelling die wij hebben om de slachtoffers van verkeersongevallen te beschermen als zij elders niet terechtkunnen.” Daarbij heeft het Waarborgfonds de kosten van compensatie en begeleiding van slachtoffers in eerste instantie voor zijn rekening genomen. Een groot deel van de gelden die het Waarborgfonds aan de slachtoffers van het monstertruckdrama uitkeerde, heeft het alsnog kunnen verhalen op verzekeraars van de andere partijen.

Complexe zaken

Personenschade-expert Annet Schotborgh heeft zich de afgelopen twee jaar bij het fonds met de afhandeling van het monstertruckdrama beziggehouden, inclusief het bezoeken van de slachtoffers. Ze doet ook de vijf zaken, die nog lopen. Elk hebben ze een complex element.
“Bij een slachtoffer speelt de bijstandsproblematiek: Wanneer zij een letselschade-uitkering krijgt, dan wil de gemeente haar uitkering stop zetten. Wij proberen aan te tonen, dat dit niet fair is. Dat die letseluitkering bedoeld is voor de extra kosten van levensonderhoud.”
In de andere gevallen speelt de complexheid van het letsel een rol. “Om een idee te geven: een van de zwaarste slachtoffers is een twintiger die uren onder het wiel van de monstertruck heeft gelegen en niet meer kan praten of slikken. Dat is heel ernstig. Een dagje uit is voor hem dus niet mogelijk.”

“De langst lopende dossiers zijn ook de meest complexe”, zegt Schotborgh. De letselzaken duren over het algemeen lang omdat slachtoffers nog aan het revalideren zijn en werken aan een terugkeer op de arbeidsmarkt. Zolang die niet gerealiseerd is, staat niet vast welke schade iemand precies heeft geleden. “We gaan met deskundigen en slachtoffer wel in gesprek over waar de mogelijkheden en beperkingen liggen en waar iemands interesses liggen. Je kunt zo’n traject pas afronden als iemand weer een plaats heeft op de arbeidsmarkt en niet afhankelijk is van een uitkering.”

Bron: Tubantia.nl