Vooruitlopend op de bezwaren die maandag 19 januari worden behandeld, heeft de advocaat van de burgemeester van de gemeente Haaksbergen een verweerschrift ingediend. De burgemeester acht alle bezwaren tegen de vergunning ‘niet ontvankelijk, dan wel ongegrond’.
Indirect betekent dit verweerschrift dat de gemeente Haaksbergen de aansprakelijkheid voor het vreselijke drama afwijst.
Het verweerschrift vindt u hier.

Drie doden en tientallen gewonden

Op zondag 28 september 2014 reed bij een stuntshow in Haaksbergen een monstertruck in op het toekijkende publiek. Dit gebeurde op een parkeerplaats voor de Jumbo supermarkt. Er waren drie doden en tenminste 28 gewonden te betreuren. Volgens omwonenden, slachtoffers en bezoekers, die bezwaren hebben ingediend tegen de vergunning, klopte de verleende vergunning op veel punten niet. De bezwaarmakers hadden bijvoorbeeld bezwaar tegen de late afgifte van de vergunning. Dit gebeurde vlak voor de show, waardoor de indruk was ontstaan dat de gemeente de vergunning ‘routinematig’ had verleend. Dat werd nog eens versterkt door het feit dat er geen risicoanalyse gemaakt was van de stunt met de monstertruck.

Burgemeester: slachtoffers niet ontvankelijk

Aangezien het evenement met de truck al heeft plaatsgevonden, zijn de bezwaarmakers volgens de advocaat van de burgemeester niet ontvankelijk. Ook wordt aangegeven dat de show al sinds 2008 op dezelfde plaats gehouden wordt, zodat de bezwaarmakers het hadden kunnen weten. Letselschade-expert Yme Drost, van Drost Letselschade, reageert hierop: “Ik vraag me af of dit een overheid, meer in hert bijzonder een burgemeester past. Haaksbergen lijkt er alles aan te doen om onder een claim uit te komen. De gemeente treft volgens dit schriftuur geen blaam, hierdoor kan het zo weer gebeuren.” Ook was er kritiek op het aantal aanwezige hulpverleners, het wel of niet voorhanden hebben van een calamiteitenplan en de ontoereikende veiligheidsvoorschriften. Deze kritieken worden in het verweerschrift ook van de hand gewezen. Volgens de gemeente en de burgemeester is namelijk voldaan aan de landelijke eisen die voor een dergelijke show zijn opgesteld. Drost meent: “We moeten oppassen dat de slachtoffers van Haaksbergen niet voor de tweede keer slachtoffer worden. Dit keer van het proces.”

In 2015 geen show

De burgemeester van Haaksbergen maakt in het verweerschrift meteen bekend dat er in 2015 geen toestemming voor een stuntshow op het parkeerterrein zal worden gegeven.

Vervolg

Op 19 januari worden alle bezwaren behandeld door de bezwaarcommissie. Tijdens die hoorzitting zal Drost de advocaat van de gemeente van repliek dienen.