Yme Drost: “Veiligheidsregels in Haaksbergen waren onvoldoende”

Het Auto Motor Sportief evenement in Haaksbergen liep zondag 28 september 2014 uit op een drama. Tijdens dit evenement reed een monstertruck in op het publiek. Burgemeester Hans Gerritsen betitelde deze dag later als ‘inktzwart’. Inmiddels zijn door het ongeval drie mensen om het leven gekomen, een kind en twee volwassenen. Zeventien mensen raakten lichtgewond. Vijf slachtoffers verkeren nog in een kritieke toestand.

Monstertruck komt niet door bocht

Wat een mooie afsluiting had moeten zijn van het jaarlijkse Auto Motor Sportief evenement liep gisteren uit op een tragedie toen een monstertruck inreed op het toekijkende publiek. Nadat de monstertruck over een aantal auto’s was gereden, kwam hij niet goed door de bocht. De truck reed vervolgens door de dranghekken heen, waarachter het publiek zich rijendik had opgesteld. Meteen na het ongeluk werd een beroep gedaan op omstanders met een EHBO-diploma om te helpen.

Hulpverlening Haaksbergen snel op gang

Na het ongeval werd zondagmiddag het hele centrum van Haaksbergen afgezet, teneinde de hulpverlening vrij baan te geven. De hulpverlening kwam snel op gang en ambulances reden af en aan. Ook zijn traumahelikopters ingezet. Ziekenhuizen vanuit de wijde omgeving zijn ingeschakeld. De meeste gewonden zijn overgebracht naar het MST in Enschede. Daar is om 17.07 uur het rampenplan ingezet, op grond waarvan toegangswegen naar het ziekenhuis zijn afgezet en extra personeel is opgeroepen.

Bestuurder truck gearresteerd

De bestuurder van de monstertruck is, volgens standaardprocedure, gearresteerd door de politie en wordt verhoord. Omstanders hebben aangegeven, dat ze dachten dat de bestuurder gas gaf in plaats van te remmen vlak voordat hij de dranghekken raakte. Anderen stellen gehoord te hebben, dat de rem van de truck niet goed functioneerde. Na de ramp kwam ook gelijk de discussie op gang of de locatie van het evenement wellicht niet te klein was. En tegelijkertijd of het publiek niet veel te dichtbij stond. De MTRAE (Monster Truck Racing Association Europe) heeft als voorschrift dat er geen publiek in de rijrichting mag staan als er auto’s worden geplet. In Haaksbergen stond het publiek echter rondom het plein opgesteld.

Drost: “Veiligheidseisen onvoldoende”

Letselschade-expert Yme Drost is verbaasd over de summiere veiligheidseisen die gesteld zijn. “De gemeente heeft het in haar vergunning nota bene zelf over een ‘stuntshow’. Een stuntshow met levensgevaarlijke voertuigen. Je moet er altijd op bedacht zijn, dat er iets mis kan gaan: een stuurfout, een defect aan het voertuig, een bestuurder die onwel wordt. En dan schrijf je als gemeente een afstand voor het publiek, achter ook nog eens simpele dranghekken, van slechts 10 meter voor. Alleen de remafstand is, zo lijkt mij, al groter. Afgaande op wat ik op dit moment weet, lijkt de vergunning mij onvoldoende en begrijp ik niet dat zo’n vergunning is verstrekt. Ook in het licht van de veiligheidsregels van de Monster Truck Racing Association (MTRA) vind ik wat in Haaksbergen gebeurd is onbegrijpelijk”, aldus Drost.

Drost sluit niet uit dat naast de eigenaar van de monstertruck, ook de organisatie van het evenement en de gemeente civielrechtelijk aansprakelijk zullen worden gehouden. Volgens Drost is de kans dat een dergelijk evenement, met toeschouwers op korte afstand, tot ernstige ongevallen leidt dusdanig groot en is het nemen van goede veiligheidsmaatregelen betrekkelijk eenvoudig. Nu het ongeval zich daadwerkelijk heeft voorgedaan en de nodige veiligheidsmaatregelen kennelijk niet genomen zijn, lijkt de aansprakelijkheid van de organisatie daarmee een gegeven.

Bescherming artikel 185 Wegenverkeerswet

Drost: “De bestuurder begaf zich met de monstertruck op de openbare weg. Op de openbare weg geldt de bescherming van artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW) voor voetgangers en fietsers, en dat waren de toeschouwers. Overigens is de norm van artikel 185 WVW ook van toepassing buiten de openbare weg, maar dan in verbinding met artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). Eis blijft dan wel dat er sprake moet zijn van een motorvoertuig en een voetganger of fietser. De Hoge Raad heeft dat onder meer bepaald in de arresten Puts/Ceha en Filipovic/Interpolis.

Het komt mij dan ook voor dat de eigenaar van de monstertruck op grond van artikel 185 WVW, al dan niet in verbinding met artikel 6:162 BW, aansprakelijk is.”

Zorg voor slachtoffers, naasten en betrokkenen

Gisteravond is meteen gestart met een politieonderzoek. De eerste zorg gaat echter uit naar de slachtoffers, naasten en betrokkenen.