Evenementenvergunning monstertruck blijft in stand

Burgemeester Gerritsen van Haaksbergen heeft gistermiddag de regionale media op de hoogte gesteld van het feit dat de door hem verleende evenementenvergunning voor onder meer een stunt met een monstertruck niet wordt herroepen. Dit ondanks een, eerder uitgebracht, andersluidend advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Medio februari adviseerde de bezwaarcommissie de burgemeester namelijk om de verleende vergunning te herroepen en de vergunningsaanvraag alsnog te weigeren.

Burgemeester informeert alleen media

Yme Drost

Letselschade-expert Yme Drost

Op zondag 28 september 2014 reed tijdens het Auto Motor Sportief evenement in Haaksbergen een monstertruck in op het publiek. Er vielen 28 (zwaar) gewonden en drie doden. Letselschade-expert Yme Drost, die bijna alle slachtoffers bijstaat, zegt dat zijn cliënten bijzonder ontstelt zijn over het feit dat zij het besluit van de burgemeester uit de media moeten vernemen. “Zij zijn immers de direct belanghebbenden en niet de media.” Drost diende namens 25 slachtoffers vorig jaar een bezwaarschrift tegen de vergunningverlening in. Toen Drost gistermiddag vernam dat regionale journalisten op het stadhuis door de burgemeester werden bijgepraat over zijn besluit, klom hij in de telefoon. Hij poogde te bewerkstelligen dat ook zijn cliënten op de hoogte zouden worden gesteld, maar van de verantwoordelijken was niemand bereikbaar, zegt Drost.

Drost vindt het niet juist dat de bezwaarmakers, allen slachtoffers van het monstertruckdrama, vandaag het slechte nieuws uit de media moeten vernemen. “Dan heb je als burgervader nog steeds niet begrepen hoe om te gaan met de slachtoffers”, aldus Drost. Daarbij komt volgens Drost nog dat slachtoffers was toegezegd dat de burgemeester vóór 10 maart een besluit zou nemen. Bij Drost Letselschade moesten gisteren meerdere slachtoffers, die telefonisch navraag deden naar het besluit van de burgemeester, worden teleurgesteld.

Monstertruck Haaksbergen

Bron: Natursports / Shutterstock.com

Oordeel bezwaarcommissie vernietigend

Het eerdere advies van de bezwaarschriftencommissie was vernietigend voor burgemeester Gerritsen. De manier waarop hij de aanvraag voor de vergunning van het evenement met de monstertruck door de Stichting Sterevenementen had behandeld, kreeg een zware onvoldoende.

Burgemeester Gerritsen legt het advies grotendeels naast zich neer. Weliswaar past de burgemeester, volgens letselschade-expert Drost, “op enkele kleine punten” de vergunning aan, “maar feitelijk staan de slachtoffers met lege handen”, aldus Drost.

“Ik kon in redelijkheid tot het besluit komen”

Gerritsen stelt in zijn besluit dat, mocht er al sprake zijn van een onzorgvuldige voorbereiding van het besluit, “dan kan dat niet tot de conclusie leiden dat deze onzorgvuldigheid heeft geleid tot een inhoudelijk onjuist besluit. Indien al sprake zou zijn van een gebrek in de voorbereiding van het besluit, dan kan dat gebrek worden gepasseerd (…) omdat niet aannemelijk is dat belanghebbenden door  dit gebrek zijn benadeeld.”

Verder schrijft de burgemeester: “Met de  kennis en wetenschap van nu, zou ik – wetende welk  ongeval heeft plaatsgevonden – aan een dergelijke evenementenvergunning het voorschrift hebben verbonden dat het publiek slechts aan een zijde van het openbare parkeerterrein mag worden opgesteld. Dat is bij een heroverweging als thans aan de orde echter niet relevant. lk dien bij de heroverweging te bezien of ik, met de kennis en wetenschap van waarover ik kon beschikken, in redelijkheid gehouden zou zijn geweest om aan de evenementenvergunning een voorschrift te verbinden, inhoudende dat in de rijrichting geen publiek mag worden opgesteld. lk beantwoord deze vraag ontkennend.”

10_meter“Afstand van tien meter in redelijkheid voldoende”

Verder stelt de burgemeester dat “bij een reguliere uitvoering van de stunt een afstand van tien meter in redelijkheid voldoende moet worden geacht ten behoeve van de veiligheid van de toeschouwers gelet op de aard en omvang van de stunt en daarmee samenhangende risico’s.”

De burgemeester sluit zijn besluit af met de conclusie, dat hij bij heroverweging van mening is dat de vergunning in redelijkheid kon worden verleend. Wel acht Gerritsen het bezwaar gegrond dat hij de verschillende stunts niet afzonderlijk heeft beoordeeld en niet afzonderlijk in de belangenafweging heeft betrokken. Ook acht hij het feit gegrond dat in de vergunning een te algemene veiligheidsnorm is opgenomen waaraan de vergunninghoudster moest voldoen. Die gegrondverklaring betekent volgens de burgemeester echter niet dat de vergunning dient te worden herroepen en alsnog niet verleend moet worden. Van een onrechtmatig besluit is volgens de burgemeester geen sprake.

Drost stapt naar rechtbank

Volgens Yme Drost staan zijn cliënten met dit besluit op het bezwaarschrift feitelijk met lege handen. Drost kondigde aan dat hij namens zijn cliënten bij de rechtbank in beroep zal gaan tegen het besluit van de burgemeester.