Gisterenavond vond in Haaksbergen een extra raadsvergadering plaats over de gemaakte keuzes na het monstertruckdrama. Bij het drama, dat plaatsvond op 28 september 2014, kwamen drie mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Van te voren werd niet uitgesloten, dat de vergadering mogelijk zou leiden tot een motie van wantrouwen of afkeuring tegen vier wethouders. Zover kwam het evenwel niet, zo bleek na een lange vergadering met veel schorsingen en emotionele verklaringen.

Belangrijkste vraag

De belangrijkste vraag van de avond, was of de wethouders niet ook hun verantwoordelijkheid moesten (of hadden moeten) nemen vanwege de nasleep van het drama. De nadruk werd daarbij gelegd op de na het drama gemaakte keuzes, zoals bijvoorbeeld de keuze van de wethouders om in samenspraak met ex-burgemeester Hans Gerritsen de bezwaarschriften tegen de vergunning af te wijzen. De oppositie had deze vraag al eerder gesteld, maar destijds werd de vergadering gesloten omdat burgemeester Gerritsen opstapte. Gisteren kwam het antwoord. De coalitie had op basis van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) een ander, uitgebreider, beeld gekregen van het proces van vergunningverlening en van de taken, rollen en verantwoordelijkheden, die daarbij een rol speelden. Hierover verschilde men van mening met de oud-burgemeester. Het besluit van oud-burgemeester Gerritsen om op te stappen was een persoonlijke keuze, zo gaven de wethouders gisteren aan.

Geen motie van wantrouwen

Uiteindelijk, na een aantal emotionele verklaringen van de wethouders, werd besloten geen motie van wantrouwen af te geven. De wethouders deelden onder andere mee, dat zij zich na het drama voornamelijk bezig hebben gehouden met de familieleden en nabestaanden van de slachtoffers. Daar kwam bij dat zij niet eerder iets konden zeggen, omdat de zaak over de verstrekte vergunning nog onder de rechter was. Met dit besluit eindigde de raadsvergadering en werd het dossier monstertruck, op het onderdeel verantwoordelijkheid, gesloten.

Bron: RTV Oost / TC Tubantia