Maandag 19 januari 2015 om 14.00 uur heeft een onafhankelijke commissie zich tijdens een hoorzitting gebogen over het monstertruck drama in Haaksbergen. Bij dit drama, dat eind september vorig jaar plaatsvond, kwamen 3 mensen om het leven en raakten 28 mensen gewond. Tijdens de hoorzitting werd vooral ingegaan op de verleende vergunning voor de stuntshow.

Gemeente in zwaar weer

In het vorige week al gepubliceerde verweerschrift van de gemeente, wees de gemeente Haaksbergen indirect de aansprakelijkheid voor het vreselijke drama af. Veel bezoekers, slachtoffers en nabestaanden hadden tegen de verleende vergunning bezwaren ingediend.

Bezwarencommissie Haaksbergen, foto: RTV-Oost

Bezwarencommissie Haaksbergen, foto: RTV-Oost

Tijdens de hoorzitting wees de Gemeente Haaksbergen, als het ging om de verantwoordelijkheid, met de vinger naar de organisatie van de stuntshow: ‘Sterevenementen’. De belangenbehartigers van de nabestaanden en slachtoffers stelden dat de burgemeester zelf de verantwoordelijkheid moet nemen en niet naar anderen moet wijzen. Sterevenementen zelf gaf aan geen shows of evenementen meer te gaan organiseren.

Er kwamen nog meer felle woorden richting de gemeente. Yme Drost, letselschade-expert van Drost Letselschade was kritisch over de ingenomen proceshouding. “Er is onvoldoende naar de slachtoffers omgekeken, ze zijn gewoon in de kou blijven staan”. Ook werd betoogd dat de gemeente onzorgvuldig was geweest. Er had immers geen risicobeoordeling plaatsgevonden en er was nauwelijks inhoudelijk naar de voorwaarden voor de vergunningverlening gekeken.

Vervolg

De onafhankelijke commissie, waarvan de leden een juridische achtergrond hebben, komt binnen 3 maanden met een advies aan het college van burgemeester en wethouders. Hierin geven zij ook aan of volgens hen de klachten ontvankelijk zijn.

Verslag hoorzitting 19 januari 2015