Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een onvoorwaardelijke celstraf van 18 maanden geëist tegen chauffeur Mario D. Tevens eist het OM een beroepsverbod van tien jaar en moet zijn truck verbeurd worden verklaard. Tegen de organisatie van het evenement met de monstertruck, de Stichting Sterevenementen Haaksbergen, werd een voorwaardelijke boete van 25.000 euro geëist.

Vanochtend om 10.00 uur is de strafzaak in de Rechtbank in Almelo verder gegaan. Er werd begonnen met een bespreking van de persoonlijke omstandigheden van Mario D. Hij gaf aan sinds het ongeluk slecht te slapen. Ook betuigde hij spijt: “Ik was liever niet in die truck gestapt.” Er was al gebleken dat Mario D. niet verzekerd was. De Stichting Sterevenementen gaf aan niks meer te gaan organiseren na het drama.

Verklaring Officier van Justitie

Hierna nam de Officier van Justitie het woord. In zijn pleidooi vermeldde hij, dat ook de gemeente de kans op een ongeluk had kunnen verkleinen. Maar in het hedendaagse juridisch regime kan de gemeente niet worden vervolgd. Het OM stelde zich verder op het standpunt dat D. schuldig is aan het ongeluk en dat de stunt onzorgvuldig was uitgevoerd. “De parkeerplaats waar de stunt gehouden werd, was te klein. Zelfs als D. op tijd had kunnen remmen, was hij waarschijnlijk nog het publiek in gereden.” Ook vond het OM dat de chauffeur heeft gegokt en teveel gedacht heeft dat het wel goed zou gaan. De organisatie, de Stichting Sterevenementen, had volgens de Officier van Justitie niet genoeg oog gehad voor de veiligheid. Ook was de gemeente onvoldoende geïnformeerd en werd er teveel vertrouwd op de chauffeur. Met de eisen legt het Openbaar Ministerie het grootste deel van de schuld neer bij chauffeur Mario D. De bestuurders van de stichting zullen niet persoonlijk worden vervolgd. Volgens de officier van justitie wilden zij vooral “iets leuks organiseren”.

Advocaat Mario D.

Na het pleidooi van het OM nam de advocaat van chauffeur Mario D., mr. Oude Breuil, het woord. Hij begon zijn verhaal met te vertellen dat de verhalen van de slachtoffers en nabestaanden gisteren veel indruk hadden gemaakt op de chauffeur. Ook vond hij dat Mario D. minder onvoorzichtig is geweest dan het OM vindt en dat het teveel gevraagd is als de chauffeur bij elke stunt 10.000’en onderdelen van zijn truck moet nakijken. Direct na het drama durfde Mario D. niet uit de monstertruck te komen. Hij was bang gelyncht te worden. Ook de weken na de ramp had Mario D. het zwaar. Hij moest drie dagen in voorarrest zitten, had therapie, werd financieel uitgekleed en kreeg de media op zijn dak. Oude Breuil: “Het leed van Mario D. valt in het niet bij dat van de andere slachtoffers en nabestaanden, maar ook hij is slachtoffer van iets wat hij niet gewild heeft.” De advocaat bepleitte een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf. Het beroepsverbod mag van de advocaat blijven staan. “Financieel zal hij alles kwijtraken, omdat hij niet verzekerd is. Als we Mario D. in de cel zetten, is er nog een slachtoffer bij”, zo beëindigde hij zijn pleidooi.

Pleidooi Stichting Sterevenementen

Als laatste mocht de advocaat van de Stichting Sterevenementen, mr. Van Ardenne, zijn pleidooi houden. Hij begon met de mededeling dat een strafrechtelijk verwijt aan de stichting niet aan de orde is. Volgens de advocaat heeft de bestuursrechter al een uitspraak gedaan over het verlenen van de vergunning en de rol van de stichting. Hieruit kwam naar voren dat de gemeente/burgemeester van Haaksbergen volledig verantwoordelijk was en dat er van de stichting niet meer kon worden verwacht dan dat men had gedaan. ”Er zit hier een verkeerde verdachte voor de rechter. De gemeente vond dat men genoeg informatie had en heeft nagelaten om te vragen om meer informatie.” De advocaat van de stichting verwijt het Openbaar Ministerie dat men niet de mogelijkheid heeft onderzocht om de burgemeester en/of gemeente van Haaksbergen strafrechtelijk te vervolgen. Volgens hem was dat via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wel degelijk mogelijk geweest. Van Ardenne verzocht de rechtbank om het OM niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging van de stichting. “Als dat niet mogelijk is, dan moet de stichting worden vrijgesproken. De stichting heeft zich gehouden aan de vergunning en gehandeld naar die vergunning.” Zijn conclusie was dat de stichting niets te verwijten valt en dat alleen de chauffeur en de gemeente wat verweten kan worden.

Wederwoord op de pleidooien

De strafzaak is aansluitend aan het pleidooi van mr. Van Ardenne voor korte tijd geschorst. Vervolgens werden het OM en de verdediging in de gelegenheid gesteld nog op elkaar te reageren. Het laatste woord was aan de verdachten zelf.
De OvJ gaf aan eraan te twijfelen of de gemeente de vergunning wel had afgegeven, als ze voldoende informatie van de Stichting over de stunt had gekregen. Maar die wist zelf ook niet goed wat er precies ging gebeuren. Het verweer van de Stichting noemde de officier “verschuilen achter een ander”. Ook het verweer van de chauffeur noemde hij zwak. Hij vond verbeurdverklaring van de monstertruck een terechte straf en gaf aan graag met de slachtoffers te willen spreken over een goede bestemming van de opbrengst. Ook een gevangenisstraf is op zijn plaats, omdat de chauffeur geen enkel besef van veiligheid had, aldus de officier.
De advocaat van de stichting bleef erbij dat het OM de gemeente had moeten vervolgen. Die moest bepalen of de vergunningsaanvraag nader onderzocht had moeten worden. De stichting heeft gewoon gedaan wat van haar werd verlangd bij de aanvraag. Als laatste verklaarde de chauffeur, Mario D., dat hij spijt had. En dat de mogelijk enige troost voor de slachtoffers is, dat zijn leven sinds het ongeluk een nachtmerrie geworden is.

De rechter schorste vervolgens deze tweede zittingsdag. De rechtbank in Almelo zal op 15 april aanstaande om 10 uur uitspraak doen.