De Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie Oost Nederland heeft vandaag, 9 juni 2015, besloten om tot verdere vervolging over te gaan van enerzijds de chauffeur van de truck en anderzijds ook van de organisatie van het evenement Stichting Sterevenementen Haaksbergen.

Beiden worden verdacht van overtreding van artikel 307 en artikel 308 van het Wetboek van Strafrecht, dood en/of zwaar lichamelijk letsel door schuld. Volgens het Openbaar Ministerie kan aan beide partijen zodanig onvoorzichtig en/of laakbaar gedrag worden verweten bij het omgaan met de veiligheid ter plaatse dat sprake is van ‘grove schuld’ in de zin van genoemde artikelen.

Ten aanzien van de gemeente Haaksbergen en haar ambtenaren geldt dat – als er al sprake zou zijn van strafrechtelijk te verwijten gedrag in het kader van de vergunningverlening – er volgens vaste rechtspraak in casus als deze strafrechtelijke immuniteit bestaat voor de overheid en de ambtenaren. Het Openbaar Ministerie heeft geen recht om te vervolgen en zal zich dus ook niet uitlaten over verwijtbaarheid aan de zijde van de gemeente en/of haar ambtenaren.

Het Openbaar Ministerie is voornemens verdachten, te weten de bestuurder van de truck en de Stichting Sterevenementen Haaksbergen, te dagvaarden tegen een zitting op 1 september 2015 bij de rechtbank in Almelo.
Het zal daarbij in eerste instantie gaan om een zogenaamde regie-zitting. Daarbij wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld,  maar wordt geïnventariseerd welke nadere onderzoekswensen er nog zijn, bij voorbeeld van de kant van de verdachten.

De slachtoffers en nabestaanden zijn vanmorgen in een persoonlijke brief van deze uitspaak op de hoogte gebracht.