Maandag 15 december 2014 behandelt de rechtbank Overijssel te Almelo om 12.00 uur het verzoek tot het leggen van conservatoir (bewarend) beslag op de Monstertruck van Mario D. De zitting, waarin het verzoek wordt behandeld, is openbaar. RTV-Oost maakt van de zitting televisieopnames.

Het verzoek is gedaan door een aantal slachtoffers van het Monstertruckdrama in Haaksbergen, dat plaatsvond op zondag 28 september jl. Er vielen daarbij drie doden en tientallen slachtoffers. Drost Letselschade staat in totaal 48 slachtoffers van het drama en hun vertegenwoordigers bij.

Vrees voor verduistering

De slachtoffers willen door het beslag hun rechten op schadevergoeding veilig stellen. Zij vrezen dat als de monstertruck door het Openbaar Ministerie wordt vrijgegeven, en deze dus terug wordt gegeven aan de eigenaar, deze vervolgens door de eigenaar aan zijn bezit wordt onttrokken. De eigenaar van de monstertruck blijkt niet te zijn verzekerd. De verzekeraar van de gemeente en de stichting Sterevenementen, die het evenement met de monstertruck organiseerde, hebben tot heden geen aansprakelijkheid erkend.

OM heeft geen bezwaar

Het Openbaar Ministerie, dat in het kader van het strafrechtelijke beslag op de monstertruck als mede-belanghebbende is aangemerkt, heeft de rechtbank schriftelijk laten weten geen bezwaar te hebben tegen het verzoek van de slachtoffers.

Vrije keus slachtoffers

Onlangs besloot het Waarborgfonds Motorverkeer, na een verzoek van Drost Letselschade, schaderegelend te zullen optreden. Volgens letselschade-expert Yme Drost betekent dat, dat het Waarborgfonds de slachtoffers schadeloos zal stellen en de schade vervolgens zal trachten te verhalen op aansprakelijke partijen. Volgens Drost staat de toezegging van het Waarborgfonds het beslag niet in de weg, “omdat slachtoffers op grond van de wet vrij zijn in de keuze op wie zij hun schade wensen te verhalen.”

Eerste voorschotten op schade betaalbaar gesteld

Vorige week bespraken letselschade-experts van Drost Letselschade de schade van hun cliënten met twee schaderegelaars van het Waarborgfonds. De eerste voorschotten op de schade zijn inmiddels door het Waarborgfonds betaalbaar gesteld. Volgens Yme Drost gaat het dan met name om die slachtoffers, die door het ongeval financieel ernstig in de knel dreigden te komen. Het eerder door verzekeraars van de gemeente en de stichting Sterevenementen ingestelde noodfonds is inmiddels opgeheven.

Update

Op dinsdag 16 december 2014 deed de Rechtbank Overijssel te Almelo uitspraak of de slachtoffers de Monstertruck in beslag mogen nemen. Dit verzoek werd afgewezen. Volgens de rechter zijn er genoeg waarborgen dat de 48 slachtoffers die om beslaglegging hadden gevraagd hun schade vergoed zullen krijgen.