In de vanmorgen gehouden regiezitting van de Rechtbank in Almelo hebben zowel de Officier van Justitie, als de advocaten van de monstertruck-chauffeur (Mario D.) en van de Stichting Sterevenementen Haaksbergen gepleit voor meer onderzoek naar het ongeluk. Tijdens deze zitting is de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Er is alleen gesproken over de voortgang van de rechtszaak.

De advocaat van Mario D. vond dat er meer onderzoek moest worden gedaan naar onder andere de remproeven. Ook wil hij nog getuigen horen.
Ook de advocaat van de stichting verzocht meer getuigen te mogen horen. Tevens meldde hij, dat de stichting zich wel aan de vergunning van de gemeente gehouden heeft. En dat verwijten aan de gemeente niet op het bordje van de stichting moeten worden gelegd.

De officier van justitie verweet de chauffeur, dat hij te hard heeft gereden, stuurfouten heeft gemaakt en te laat heeft afgeremd. Zowel Mario D. als de Stichting Sterevenementen Haaksbergen hadden kunnen weten dat de afstand niet veilig was. Het OM benadrukte daarbij dat de stunt met de monstertruck op een veel te klein terrein gehouden is.
Tevens zei de officier van justitie nogmaals dat het ‘te kort door de bocht’ is om te stellen dat het drama is veroorzaakt door een technisch defect.

Mario D. blijft volhouden dat hij niet op tijd kon remmen. Mede daarom komt er een nieuw technisch onderzoek. Ook gaat de rechter getuigen horen. Omdat dit de nodige tijd in beslag zal nemen, wordt de zaak volgend jaar voortgezet.