De rechtbank Overijssel heeft geoordeeld dat de gemeente Haaksbergen onterecht de vergunning heeft afgegeven voor het evenement waarbij in september 2014 het drama met de monstertruck plaatsvond. De monstertruck reed vorig jaar tijdens het evenement het publiek in. Dit veroorzaakte 3 doden en 28 gewonden. Ook in de latere bezwaarprocedure is de vergunning onterecht gehandhaafd, aldus de rechtbank.

“Dit is een geweldige uitspraak”, meldt letselschade-expert Yme Drost van Drost Letselschade die een aantal slachtoffers bijstaat. “Het is nu mogelijk de gemeente civielrechtelijk aansprakelijk te stellen en de geleden schade financieel te verhalen”.

Uitspraak

De rechtbank oordeelt dat de burgemeester voorafgaand aan het evenement geen concreet beeld had van wat er precies tijdens de stunt zou gaan gebeuren. Bij de aanvraag is dit niet toegelicht en er is ook geen navraag naar gedaan. Er is dus niet slechts sprake geweest van een te beperkte of onzorgvuldige beoordeling van het evenement, maar er heeft ook geen inschatting plaatsgevonden van de risico’s.

Na het drama met de monstertruck vond een bezwaarprocedure plaats. Hierin erkende de burgemeester dat het verlenen van de vergunning onzorgvuldig was geweest, omdat niet elk onderdeel juist was beoordeeld. Toch handhaafde Haaksbergen de vergunning voor het evenement, omdat, volgens de burgemeester, achteraf gezien de vergunning onder dezelfde voorwaarden zou zijn verleend.

In de bezwaarprocedure vond ook een risico-inschatting plaats. Deze acht de rechtbank te laat en niet aanvaardbaar. Naar aanleiding van de aanvankelijke gebreken had de Gemeente Haaksbergen de vergunning al moeten herroepen.

Psychisch Letsel

De rechtbank is tevens van oordeel dat de gemeente ten onrechte onderscheid heeft gemaakt tussen slachtoffers met psychisch letsel en lichamelijk letsel. Volgens de rechtbank is voor de ontvankelijkheid voldoende dat men ‘letsel heeft ondervonden’.

Vervolg

Deze uitspraak betekent dat de gemeente Haaksbergen nu aansprakelijk gesteld kan worden voor de geleden (letsel)schade. De gemeente Haaksbergen heeft laten weten dat zij pas 4 november zal reageren op de uitspraak. Naast de gemeente Haaksbergen is het ook mogelijk dat de stichting Sterevenementen en de chauffeur aansprakelijk gesteld worden. In dat geval zullen de betrokken verzekeraars waarschijnlijk een verdeelsleutel maken over wie welk deel betaalt.

Bron: Uitspraak op Rechtspraak.nl .

Een volledige tijdlijn van het Monstertruck dossier vindt u hieronder, met links naar uitgebreidere informatie in ons dossier: