Foppen Paling en Zalm heeft de afwikkeling van de schade ontstaan door de met salmonella besmette zalm overgedragen. Haar verzekeraar Chartis, in samenwerking met Claire│Claims en Regres B.V.  (onderdeel van Cunningham Lindsey Nederland B.V.), gaat de claims beoordelen.

Drost Letselschade, met vestigingen in Groningen en Hengelo, behartigt de belangen van ruim 300 slachtoffers. Drost Letselschade had op haar site een speciaal schademeldingsformulier geplaatst om de verwerking van de vele claimmeldingen te bespoedigen.

Gisteren hebben de directies van Drost Letselschade en Cunningham Lindsey Nederland een constructief gesprek met elkaar gehad, aldus algemeen directeur en letselschade-expert Yme Drost van Drost Letselschade. Drost: “We hebben met elkaar afgesproken dat we streven naar een spoedige afwikkeling daar waar het kan, met bijzondere aandacht voor specifieke en ernstige gevallen. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe slachtoffers aannemelijk kunnen maken dat ze daadwerkelijk ziek zijn geworden van de besmette zalm. Bij veel mensen is dat door een ontlasting- of bloedkweek inmiddels onomstotelijk komen vast te staan. Ook onze kosten om slachtoffers bij te staan zullen als onderdeel van de schade door de verzekeraar worden vergoed.”

Afgesproken is dat elke zaak afzonderlijk zal worden beoordeeld en dat slachtoffers geen standaardvergoeding wordt aangeboden. Yme Drost: “Op deze wijze wordt recht gedaan aan alle slachtoffers. Ieder slachtoffer krijgt zijn of haar aantoonbare schade vergoed. Wij zullen er op toezien dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.” Drost geeft aan, gelet op de gesprekken die met Cunningham Lindsey hebben plaatsgevonden, er vertrouwen in te hebben dat 90% van de zaken snel kan worden afgewikkeld. Volgens Drost zullen zware zaken en zaken met een groot financieel belang meer tijd in beslag gaan nemen.

Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft via een persbericht aangekondigd onderzoek te doen naar visbedrijf Foppen uit Harderwijk. De raad wil onderzoeken hoe het bedrijf is omgegaan met het risico op de uitbraak van salmonella. Veel mensen zijn sinds eind juli ziek geworden, drie slachtoffers zijn overleden.

Ook wordt gekeken hoe het bedrijf en de overheid hebben gereageerd op de salmonella-uitbraak. Het gaat de onderzoeksraad er om hoe er lessen uit het verloop van de uitbraak kunnen worden getrokken, niet om de vraag wie er schuldig of aansprakelijk is voor de besmetting. De komende weken begint de raad met het verzamelen van informatie.