Geen goede publiekswaarschuwing bij Salmonella-zalm, dat concludeert Erik Moonen, projectleider van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, in het onlangs verschenen blad Voedselveiligheid & Kwaliteit.

Door onduidelijke communicatie toch consumptie salmonellazalm

Voor de consument was door onduidelijke communicatie de boodschap tijdens de recall niet altijd helder en deze bereikte ook niet alle consumenten. Er was weliswaar overleg geweest tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en enkele grote retailers, maar omdat in bijna alle gevallen de zalm onder private label werd verkocht, kwamen ze niet tot een gezamenlijke communicatiestrategie, en ging iedereen op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen interpretatie communiceren. Mede als gevolg hiervan werd de besmette zalm in de koelkasten en vriezers thuis alsnog geconsumeerd. Een snelle en goede publiekswaarschuwing met informatie over de besmetting, de ernst en een heldere richtlijn voor de consument had dat moeten voorkomen. De middelen daarvoor, zoals klantgegevens, aan de hand waarvan zij kopers gericht konden waarschuwen, waren aanwezig, zo concludeert Moonen.

Het volledig artikel kan worden nagelezen in Voedselveiligheid & Kwaliteit, VMT . 13 december 2013 . Nr 26