Bij Drost Letselschade, met vestigingen in Hengelo en Groningen, hebben zich inmiddels 58 slachtoffers van de met salmonella besmette zalm van de firma Foppen gemeld.

Volgens directeur en letselschade-expert Yme Drost van Drost Letselschade zitten daar hele schrijnende gevallen bij. Bijna alle slachtoffers, die zich bij Drost Letselschade hebben gemeld, hebben 3 tot 14 dagen, zwaar ziek, in een ziekenhuis gelegen. “Enkelen zijn letterlijk voor de dood weg gehaald”, aldus Yme Drost. Drost Letselschade vertegenwoordigt ook de nabestaanden van een slachtoffer dat ten gevolge van de salmonellabesmetting is overleden.

Bij alle slachtoffers die door Drost Letselschade worden vertegenwoordigd is door laboratoriumonderzoek onomstotelijk vastgesteld dat de salmonellabacterie de oorzaak is van de vaak zeer ernstige klachten.

Snelle en adequate schadeafwikkeling

Drost wil snel met een vertegenwoordiger van de verzekeraar van de firma Foppen om de tafel om tot een snelle en adequate schadeafwikkeling te komen. In de meeste gevallen zal de schadevergoeding zich beperken tot maximaal een paar duizend euro, aldus Yme Drost. Hij verwacht wel dat er een paar flinke uitschieters naar boven bij zullen zitten. Drost: “In ieder geval zal ik bij de afwikkeling van de schade ook een voorbehoud willen laten opnemen voor het zeldzame geval dat later mocht blijken dat een slachtoffer een chronische ziekte aan de salmonellabesmetting overhoudt.”