Onderzoek vuurwerkramp nieuw leven ingeblazen

Aanklachten moeten onderzoek vuurwerkramp Enschede nieuw leven inblazen, zo kopte vandaag RTV-Oost. Voormalig Europarlementariër Paul van Buitenen heeft een nieuwe stap gezet in een poging het onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede nieuw leven in te blazen. Van Buitenen heeft deze maandag in twee zaken aanklachten ingediend.

Van Buitenen deed uitvoerig onderzoek naar de vuurwerkramp en vertelt komende donderdag over zijn conclusies in een besloten hoorzitting in de Tweede Kamer. Maar vandaag stapte hij naar justitie, omdat het onderzoeksinstituut TNO wetenschapsfraude zou hebben gepleegd. Bovendien meent hij dat de Rijksrecherche zich in het onderzoek naar de vuurwerkramp schuldig heeft gemaakt aan misleiding.

Van Buitenen diende de aanklacht in bij het College van procureurs-generaal. De oud-Europarlementariër deed dit in opdracht van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders, waarvan hij deel uitmaakt. Het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money berichtte eind oktober al over de beschuldigingen van Van Buitenen aan het adres van TNO. Daarbij draait het allemaal om een subsidieaanvraag die het instituut indiende.

‘TNO spreekt zichzelf tegen’

In die subsidieaanvraag spreekt TNO zichzelf tegen, aldus Van Buitenen. Enerzijds meldde het onderzoeksinstituut in 2001 aan justitie dat er bij SE Fireworks op de rampdag te veel en te zwaar vuurwerk lag opgeslagen en dat dit de oorzaak was van de ramp. Anderzijds diende TNO een aanvraag bij de Europese Unie in voor financiering van een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de vuurwerkramp.
Dit onderzoek was volgens TNO nodig “omdat de oorzaak niet was te achterhalen” en de gigantische explosies “onverklaarbaar” zijn. Dit argument gaat daarmee regelrecht in tegen die eerdere conclusie over de oorzaak van de tragedie, aldus Van Buitenen.

Misleiding

De onderzoeker concludeert bovendien dat de Rijksrecherche zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding. In twee rapporten uit 2004 en 2012 zou de Rijksrecherche namelijk hebben verhuld dat er forse kritiek was aan het adres van politie en justitie. Zo zou het eerste politieteam dat de vuurwerkramp onderzocht de rechterlijke macht bewust op het verkeerde been hebben gezet. Zijn rapport over de vuurwerkramp dat hij op 13 mei 2018 aan enkele Kamerleden aanbood, was 880 pagina’s dik en is in het bezit van De Twentsche Courant Tubantia.
In de besloten hoorzitting van de Kamercommissie Justitie en Veiligheid aanstaande donderdag mag Paul Van Buitenen zijn bevindingen tegenover de diverse partijen nader toelichten. Ook wil hij de noodzaak van een onafhankelijk onderzoek aan de orde stellen. Want, zo vindt hij, ‘bij betrokkenheid van het justitiële apparaat kan alleen de Tweede Kamer deze onafhankelijkheid nog garanderen’.

BRON: RTVoost.nl en Tubantia.nl


Voor meer informatie over deze zaak zie ons dossier Vuurwerkramp Enschede