Vuurwerkramp Enschede na twintig jaar nog niet vergeten

Vandaag, 13 mei 2020, is het precies twintig jaar geleden dat in Enschede de vuurwerkramp plaatsvond. In de stad hangen vlaggen halfstok en kan iedereen bloemen leggen bij het monument op de Lasonderbleek. RTV Oost is de hele dag ter plekke en alles is te volgen via de website van RTV Oost.

In kleine kring is vanochtend stilgestaan bij de vuurwerkramp in Enschede. Burgemeester Onno van Veldhuizen en Bram Distel, voorzitter van de Stichting Herdenking Vuurwerkramp, legden een krans bij het monument op de Lasonderbleek. Op de plek waar het bedrijf stond, staat nu het monument. Geen toespraak van de burgemeester, geen mooie woorden van de Stichting Herdenking Vuurwerkramp en geen grote samenkomst. Waar de ramp normaal gesproken groots wordt herdacht, komen de mensen vandaag één voor één naar de plek waar de vuurwerkramp zich voltrok. Maar dat maakt het niet minder indrukwekkend.

De burgemeester sprak van een vreemde dag. “Aan de ene kant staan we hier in een wijk die prachtig is geworden, maar het is ook een dag met veel pijn bij de mensen die de ramp van nabij hebben meegemaakt”, zei Van Veldhuizen, die ook de veerkracht van zijn stad aanstipte. “Aan de manier waarop Roombeek zich heeft hersteld, zien we dat Enschede een stad is die altijd één keer vaker opstaat dan dat we vallen.”
De hele dag kunnen mensen bloemen leggen bij het monument voor de vuurwerkramp op het grasveld bij de Lonnekerspoorlaan. Veel inwoners in Roombeek en aangrenzende straten hebben de vlag vandaag halfstok hangen. En vanmiddag, van vijf voor half vier tot half vier, het moment waarop de grote explosie plaatsvond, luiden de kerkklokken.

Onderzoeksrapport

Juist vandaag heeft onderzoeker Paul van Buitenen zijn hele rapport naar de oorzaak van de vuurwerkramp gepubliceerd. Daarin noemt hij alle betrokkenen die volgens hem een kwalijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de ramp met naam en toenaam. De voormalig Europarlementariër Van Buitenen deed zes jaar lang onderzoek naar de vuurwerkramp en legde zijn bevindingen vast in een lijvig rapport. Tot nog toe heeft hij echter slechts delen van zijn onderzoeksrapport gepubliceerd. Juist om te voorkomen dat betrokkenen hem wegens smaad en laster voor de rechter zouden slepen. Nu er na die publicaties niets is gebeurd, heeft Van Buitenen besloten het hele rapport ‘op straat te gooien’. Het hele onderzoeksrapport is per vandaag online en publiekelijk te lezen via LinkedIn.

Zijn voornaamste kritiek is dat de overheid van begin af aan bepaalde zaken in de doofpot heeft gestopt om het eigen falen te verdoezelen. Onder meer uit angst voor schadeclaims. Ook de commissie-Oosting, die destijds onderzoek deed naar de ramp, kwam al tot het vernietigende oordeel dat de overheid onvoldoende toezicht heeft gehouden bij de opslag van vuurwerk. Vorig jaar januari bood Van Buitenen zijn rapport al aan bij de Kamercommissie Justitie & Veiligheid, nadat het door een aantal Kamerleden op de agenda was gezet. Maar in mei 2019 deelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) mee dat ze niet alsnog een onderzoek gaat doen naar de Enschedese vuurwerkramp. Van Buitenen hoopt(e) met zijn onderzoek af te dwingen dat er nieuw onderzoek wordt gedaan naar de vuurwerkramp.

BRON: RTV Oost en dagblad Tubantia.

Lees hier ons dossier over de vuurwerkramp in Enschede.