Onderzoeksraad voor Veiligheid buigt zich mogelijk over vuurwerkramp

De Vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid wil dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) zich over de Enschedese vuurwerkramp buigt. Daarbij gaat het om het 1.200 pagina’s tellende rapport van ex-Europarlementariër en klokkenluider Paul van Buitenen. Deze nota is dusdanig complex en technisch dat de Kamercommissie wil dat de onafhankelijke onderzoekers van de OvV de bevindingen nader onder de loep nemen.

De Kamerleden zullen hier tijdens de commissievergadering van komende donderdag bij het kabinet op aandringen. Bij de vuurwerkramp kwamen 13 mei 2000 in totaal 23 mensen om het leven, vielen bijna 1000 gewonden en werd een complete woonwijk van de kaart geveegd. Ondanks talloze onderzoeken is het tot op de dag van vandaag een mysterie wie verantwoordelijk is voor het allereerste vlammetje.
SP-Kamerlid Ronald van Raak zegt het idee te hebben dat er in de Kamer reeds brede steun bestaat voor onderzoek door de OvV. Of er uiteindelijk sprake is van een meerderheid, moet donderdag blijken. “Ik vermoed dat er brede steun bestaat, maar het liefst zou ik natuurlijk zien dat de hele Kamer erachter staat.”

Rechterlijke macht misleid

De Commissie Oosting stelde ook ooit al eens onderzoek in naar de vuurwerkramp. De conclusie daarvan luidde dat de ramp was veroorzaakt doordat er te veel en te zwaar vuurwerk lag opgeslagen. Ex-Europarlementariër Paul van Buitenen meent echter dat het Openbaar Ministerie de rechterlijke macht bewust heeft misleid om zo de aandacht af te leiden van het feit dat de overheid onvoldoende toezicht op de vuurwerkopslag heeft uitgeoefend.
Wat de Tweede Kamercommissie betreft hoeft er niet nieuw onderzoek naar de vuurwerkramp te worden gedaan, maar gaat het erom dat de OvV het rapport-Van Buitenen nader beoordeelt. Van Raak benadrukt dat de OvV ook op persoonlijke titel al zo’n onderzoek kan instellen: “Als individueel parlementariër kan ik daar zelfs al op aandringen, maar het is natuurlijk beter als de Kamer erom vraagt.”

Externe experts inschakelen

Volgens Van Raak is het rapport van Van Buitenen dusdanig complex en gespecialiseerd dat er behoefte bestaat dat de onderzoekers van OvV er nog eens naar kijken en desnoods externe experts kunnen inhuren. De OvV wordt regelmatig ingeschakeld bij omvangrijke onderzoeken.
Paul van Buitenen hoopt dat er op den duur een parlementaire enquête naar de vuurwerkramp wordt ingesteld, maar is vooralsnog al erg blij wanneer de OvV zijn rapport zou uitpluizen. “Na 4,5 jaar van schrijven aan dit rapport ben ik hier verschrikkelijk blij mee. Vooral omdat de OvV in het verleden goede onderzoeken heeft afgeleverd.”

BRON: RTV Oost
Lees hier alle berichten over de vuurwerkramp in Enschede.