Tweede Kamer wil hoorzitting over vuurwerkramp Enschede

De Tweede Kamer heeft gisteren besloten dat er een hoorzitting komt naar de vermeende misstanden rond de Enschedese vuurwerkramp. Aanleiding vormen de recente bevindingen van voormalig Europarlementariër Paul van Buitenen. Eén van die bevindingen is dat het hele politieonderzoek er op zou zijn ingericht om twee directeuren van SE Fireworks veroordeeld te krijgen en zo de overheid buiten schot te houden.

Op verzoek van één van de dissidente rechercheurs van het zogenoemde Tolteam, dat destijds de toedracht naar de vuurwerkramp onderzocht, boog Van Buitenen zich vier jaar lang over het vele pagina’s tellende dossier. Daarbij kwam hij tot een aantal opmerkelijke conclusies.

Zo zou het hele politieonderzoek er indertijd volgens hem helemaal op gericht zijn om de twee directeuren van de ontplofte vuurwerkopslag SE Fireworks veroordeeld te krijgen. Dit om de overheid – en haar falende rol bij het toezicht op de opslag van vuurwerk – zoveel mogelijk buiten schot te houden.

‘Wetenschapsfraude’

Daarbij zou het onderzoeksinstituut TNO zich volgens Van Buitenen zelfs schuldig hebben gemaakt aan wetenschapsfraude. Daarbij baseert hij zich op een subsidieaanvraag die TNO deed, waarbij het volgens Van Buitenen zichzelf tegensprak.

In 2001 oordeelde TNO dat er bij SE Fireworks “te veel en te zwaar vuurwerk lag opgeslagen” en dat dit de oorzaak was van de ramp. Een aspect dat de rechtbank liet meewegen in het vonnis tegen beide Fireworks-directeuren.

Later diende TNO een aanvraag bij de Europese Unie in voor financiering van een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de vuurwerkramp. Dit onderzoek was volgens TNO nodig “omdat de oorzaak niet was te achterhalen” en de gigantische explosies “onverklaarbaar” waren. Een argument dat regelrecht indruist tegen die eerdere conclusie.

Hoorzitting

Voor Tweede-Kamerlid Ronald van Raak (SP) vormden de nieuwste bevindingen van Van Buitenen aanleiding om aan te dringen op een hoorzitting. Die komt er nu, zo laat Van Raak weten. Daarbij gaat het volgens de parlementariër om een besloten hoorzitting, waarbij Van Buitenen zijn bevindingen tegenover de diverse partijen nader kan toelichten.

De hoorzitting is voor Van Buitenen een eerste stap in de richting van een parlementaire enquête. Hij hoopt kamerleden ervan te overtuigen ‘dat er iets ernstigs aan de hand is’. Van Buitenen verwacht als meest gunstige uitkomst van de hoorzitting dat er deskundigen gehoord gaan worden voor verdere beeldvorming. Daarna kan de parlementaire enquête in beeld komen.

BRON: Tubantia, RTVoost

 


Voor meer informatie over deze zaak zie ons dossier Vuurwerkramp Enschede