De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) maakt waarschijnlijk in de loop van deze week bekend of er ook daadwerkelijk een vervolgonderzoek komt naar de Enschedese vuurwerkramp. Een medewerker van de OVV heeft dat desgevraagd laten weten, aldus RTV Oost.

De Tweede Kamer had aangedrongen op een dergelijk onderzoek naar aanleiding van het ruim 1.300 pagina’s tellende dossier van oud-Europarlementariër Paul van Buitenen. Deze klokkenluider kwam na jarenlang onderzoek tot de conclusie dat het Openbaar Ministerie in het onderzoek naar de vuurwerkramp de rechterlijke macht bewust zou hebben misleid.
Reden: de overheid – en de falende rol bij het toezicht op de vuurwerkopslag – zou op die manier buiten schot moeten worden gehouden, onder meer met het oog op dreigende torenhoge schadeclaims.

Felle kritiek

De OVV – onder leiding van voorzitter Tjibbe Joustra – heeft de afgelopen jaren tal van omvangrijke rampen en ongelukken onderzocht en staat bekend om haar vaak felle kritiek. De Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid heeft onlangs een motie aangenomen, waarin het erop aandrong dat de OVV zich over de Enschedese vuurwerkramp zou buigen.
Volgens een woordvoerster is daarover nu een beslissing genomen. “De brief met dit besluit ligt momenteel bij de voorzitter. Als die zijn akkoord heeft gegeven, wordt de Kamer geïnformeerd. Ik ga er vanuit dat dat nog in de loop van deze week gaat gebeuren.”

Kamermeerderheid

SP-Kamerlid Ronald van Raak verklaarde eerder al tegenover RTV Oost dat hij ervan uitgaat dat het onderzoek er nu ook komt. Vooral omdat er sprake was van een meerderheid van de Tweede Kamer. De Onderzoeksraad is echter een onafhankelijke instantie die dit geheel zelfstandig bepaalt.
Of het snelle besluit van de OVV inhoudt dat het onderzoek er inderdaad komt, laat de zegsvrouw in het midden. Overigens gaat de OVV niet het hele onderzoek naar de vuurwerkramp overdoen, maar buigt ze zich louter over het rapport van Paul van Buitenen en diens bevindingen. Kijkend naar eerdere onderzoeken door de OVV kan dat gemiddeld al snel een jaar duren.

BRON: RTV Oost