Letselschade claimen? Drost doet dat voor u

Heeft u letselschade opgelopen buiten uw schuld om? Als een andere partij verantwoordelijk is voor het u overkomen voorval, dan moet u die partij aansprakelijk stellen voor de door u opgelopen schade. Dit kan gaan om de veroorzaker van een ongeval, maar dit kan ook uw werkgever zijn, wanneer u letselschade heeft opgelopen door een bedrijfsongeval. Naast het feit dat u hinder ondervindt door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, kan letselschade zeer lang invloed hebben op uw leven. U gaat misschien wel een lang revalidatietraject in, of u ervaart slaapproblemen of andere psychische problemen door hetgeen u overkomen is. U moet zich te allen tijde realiseren dat u hier niet om gevraagd heeft en dat u niet schuldig bent. Letselschade claimen is dus een recht waar u gebruik van moet maken. Als specialist in de afwikkeling van letselschadezaken weten wij als geen ander dat het niet eenvoudig is om de wederpartij op de juiste wijze aansprakelijk te stellen. U doet er dan ook goed aan om een expert van Drost Letselschade in te schakelen voor het aansprakelijk stellen en de verdere afwikkeling van uw letselschade. Dan weet u zeker dat u krijgt waar u recht op hebt.

Claimen van letselschade met hulp van een letselschadespecialist

Na het oplopen van letselschade hebt u wel wat anders aan uw hoofd dan de afwikkeling van uw letselschade. Misschien hebt u wel helemaal geen verstand van financiële zaken. Toch is het zaak om de schuldige partij aansprakelijk te stellen voor de door u opgelopen letselschade. U heeft recht op een vergoeding voor de door u opgelopen letselschade, dus zorg ervoor dat u aanspraak maakt op die vergoeding. Maar wees verstandig en schakel voor dit hele traject wel een expert van Drost Letselschade in. Niet alleen het claimen kunt aan ons overlaten, wij zullen ook nauwgezet alle opgelopen schade voor u in kaart brengen. Zo berekenen wij voor u de letselschade die u kunt claimen en ziet u niets over het hoofd. Naast de materiële schade, berekenen wij ook de immateriële schade waarop u aanspraak kunt maken. Met de inschakeling van ons kantoor verzekert u zich van een optimale afwikkeling van uw letselschade.

letsel

Drost Letselschade claimt uw letselschade

Drost Letselschade heeft al jaren vele letselschadeclaims met succes afgerond voor haar cliënten. Het is volstrekt logisch als u zich afvraagt wat onze dienstverlening u gaat kosten. Daar kunnen wij kort over zijn: bij aansprakelijkheid helemaal niets. De Nederlandse wetgeving is duidelijk. Als een ander aansprakelijk is voor het u overkomen voorval waarbij u letselschade opliep, dan is die andere partij ook verplicht de kosten van rechtsbijstand, de juridische kosten, te vergoeden. Mits die kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding tot de geleden schade staan. De kosten verband houdende met de behandeling van uw letselschadezaak zijn daarom op de aansprakelijke partij te verhalen. Bij Drost hoeft u derhalve geen percentage van uw schadevergoeding af te staan. Die schadevergoeding is voor u en de aansprakelijke partij moet op grond van de wet instaan voor de betaling van onze kosten.

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op