Heeft u brandwonden gekregen door een ongeval of ander voorval? En was het niet uw schuld maar is iemand anders verantwoordelijk voor uw letsel? Als uw tegenpartij daadwerkelijk aansprakelijk is dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Informeer vrijblijvend bij Drost Letselschade naar uw mogelijkheden voor het verkrijgen van een letselschadevergoeding.

brandwond, verbrande huid

Verbranding

Brandwonden ontstaan door verbranding van de huid als gevolg van hitte gedurende een bepaalde tijd en boven een bepaalde kritische temperatuur (± 42°C). Door verbranding wordt de huid beschadigd. Ook door straling (van de zon of bij radiotherapie), elektriciteit en wrijving kunnen brandwonden ontstaan.
Verbrandingen door heet water en stoom moeten apart vermeld worden. Verbrandingen door heet water zijn namelijk vaak ernstiger dan verbrandingen door heet frituurvet. Frituurvet is weliswaar heter dan kokend water, maar bij contact met de huid is de warmte sneller verdwenen. Dit komt doordat water een hele grote warmte-inhoud heeft.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Ernst brandwonden

Brandwonden worden, afhankelijk van de diepte, in verschillende gradaties onderverdeeld. De gradatie van een brandwond hangt af van de temperatuur, de blootgestelde tijd en de oorzaak. Verbrandingen door heet water en steekvlammen zijn meestal tweedegraads verbrandingen. Vlamverbrandingen zijn vaak ernstiger en daarom meestal derdegraads. Naast de graad van de brandwond zijn ook de grootte van de wond en de plaats op het lichaam van belang.

Bij een brandwond kunnen complicaties optreden, zoals een shock en schade aan bijvoorbeeld longen en nieren. Afhankelijk van de ernst van de verbranding kunnen huidtransplantaties en in het ergste geval zelfs amputaties nodig zijn

brandwondHulpverlening bij brandwonden

De allereerste hulpverlening bij een slachtoffer bestaat uit het blussen met water. Is er geen water? Rol het slachtoffer dan over de grond of wikkel hem/haar strak in een jas of deken. Ruk absoluut geen kleding los, want dan bestaat de kans dat delen van de huid worden meegetrokken. Bij het koelen van de brandwond (15 à 20 minuten) moet bij voorkeur lauw water worden gebruikt. Gebruikt men kouder water, dan kan het slachtoffer onderkoeld raken. Daarna kan de verbrande huid worden afgedekt, bij voorkeur met metallineverband. Mocht dit niet aanwezig zijn, leg dan een schone doek of laken losjes over de verbrande huid. Verdere behandeling moet aan een arts worden overgelaten.

Ga ook met oppervlakkige huidverbrandingen, die groter zijn dan de handpalm (de zogenaamde 1 procent-regel), voor controle naar de huisarts. Deze zal u vertellen welke behandeling voor u het beste is.

Behandeling brandwond

Niet elke patiënt met brandwonden wordt direct verwezen naar een brandwondencentrum. De centra hebben maar een beperkte capaciteit en sommige brandwonden kan men ook uitstekend in normale ziekenhuizen behandelen. In Nederland zijn drie brandwondencentra: in Beverwijk, Groningen en Rotterdam. België heeft er zes. Na de grote brand in café Het Hemeltje in Volendam in de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001, bleek de capaciteit voor de behandeling in Nederland onvoldoende en moesten verschillende gewonden in het buitenland behandeld worden.

Een oppervlakkige brandwond geneest meestal binnen een paar weken. Zelfs een litteken is niet zichtbaar. De huisarts kan als het nodig is deze behandelen en controleren. Bij diepe brandwonden zal het langer duren voordat de wond genezen is. Daarbij zijn ook blijvende littekens te verwachten. Diverse chirurgische ingrepen zijn dan vaak nodig om het brandletsel te herstellen. Het hele herstelproces kan jaren duren, vooral bij kinderen die nog in de groei zijn. Wanneer de brandwond genezen is, is hij nog steeds kwetsbaar en gevoelig voor stoten. Er kunnen blaren ontstaan en ook littekenweefsel (vaak ook met jeukklachten) is geen uitzondering. Ook kan er onzichtbare schade zijn doordat onderhuidse zenuwen zijn aangetast. Daardoor kan er functieverlies optreden.

Door de blijvende zichtbare schade zal een brandwondenpatiënt vaak met psychisch leed te maken krijgen. Het slachtoffer kan ook te maken krijgen met verminderde arbeidsproductiviteit of zelfs invaliditeit. Het verwerkingsproces van verbrandingsletsel vraagt dan ook professionele nazorg. 

Letselschade

Een slachtoffer kan aan een verkeers– of arbeidsongeval ernstige brandwonden overhouden. Dit kan een grote impact hebben op het slachtoffer. Iedereen herinnert zich nog wel het drama in Volendam en de nog altijd zichtbare brandwonden bij de slachtoffers. De eerste zorg is natuurlijk het genezingsproces, wat meestal een langdurige en pijnlijke zaak is.

Heeft u brandwonden opgelopen en is iemand anders aansprakelijk voor uw letsel? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding van uw schade. Drost Letselschade inventariseert uw schade en dient voor u een claim in. Zodat u zich kunt richten op uw herstel. Als specialist in letselschade zorgt Drost ervoor dat u krijgt waar u recht op hebt.

Wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op