Heb je een of meerdere brandwonden opgelopen door een ongeval of ander voorval? En was het ongeval/voorval niet jouw schuld, maar is iemand anders verantwoordelijk? Als jouw tegenpartij daadwerkelijk aansprakelijk is voor hetgeen jou is overkomen, dan heb je in principe recht op een schadevergoeding voor het opgelopen letsel. Informeer vrijblijvend bij Drost Letselschade naar jouw mogelijkheden voor het krijgen van een letselschadevergoeding. 

brandwond, verbrande huid

 

Verbranding

Brandwonden ontstaan door verbranding van de huid als gevolg van hitte gedurende een bepaalde tijd en boven een bepaalde kritische temperatuur (± 42°C). Door verbranding wordt de huid beschadigd. Ook door straling (van de zon of bij radiotherapie), elektriciteit en wrijving kunnen brandwonden ontstaan.
Verbrandingen door heet water en stoom moeten apart vermeld worden. Verbrandingen door heet water zijn namelijk vaak ernstiger dan verbrandingen door bijvoorbeeld heet frituurvet. Frituurvet is weliswaar heter dan kokend water, maar bij contact met de huid is de warmte sneller verdwenen. Dit komt doordat water een grotere warmte-inhoud heeft.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Ernst brandwonden

Brandwonden worden, afhankelijk van de diepte, in verschillende gradaties onderverdeeld. De gradatie van een brandwond hangt af van de temperatuur, de periode van blootstelling en de oorzaak. Verbrandingen door heet water en steekvlammen leveren meestal tweedegraads verbrandingen op. Vlamverbrandingen zijn vaak ernstiger en daarom meestal derdegraads. Naast de graad van de brandwond zijn ook de grootte van de wond en de plaats van de wond op het lichaam van belang.

Bij een brandwond kunnen complicaties optreden, zoals een shock en schade aan bijvoorbeeld longen en nieren. Afhankelijk van de ernst van de verbranding kunnen huidtransplantaties, en in het ergste geval zelfs amputaties, nodig zijn

brandwondHulpverlening bij brandwonden

De allereerste hulpverlening bij een slachtoffer bestaat uit het blussen met water. Is er geen water? Rol het slachtoffer dan over de grond of wikkel hem/haar strak in een jas of deken. Ruk absoluut geen kleding los, want dan bestaat de kans dat delen van de huid worden meegetrokken. Bij het koelen van de brandwond (15 à 20 minuten) moet bij voorkeur lauw water worden gebruikt. Gebruikt men kouder water, dan kan het slachtoffer onderkoeld raken. Daarna kan de verbrande huid worden afgedekt, bij voorkeur met metallineverband. Mocht dit niet aanwezig zijn, leg dan een schone doek of een schoon laken losjes over de verbrande huid. Verdere behandeling moet aan een arts worden overgelaten.

Ga ook met oppervlakkige huidverbrandingen, die groter zijn dan de handpalm (de zogenaamde 1 procent-regel), voor controle naar de huisarts. Deze zal je vertellen welke behandeling voor jou het beste is.

Behandeling brandwond

Niet elke patiënt met brandwonden wordt direct doorverwezen naar een brandwondencentrum. De centra hebben maar een beperkte capaciteit en sommige brandwonden kan men ook uitstekend in normale ziekenhuizen behandelen. In Nederland zijn drie brandwondencentra: in Beverwijk, Groningen en Rotterdam. België heeft er zes. Na de grote brand in café Het Hemeltje in Volendam in de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001, bleek de capaciteit voor de behandeling in Nederland onvoldoende en moesten verschillende gewonden in het buitenland behandeld worden.

Een oppervlakkige brandwond geneest meestal binnen een paar weken en laat vaak geen litteken achter. De huisarts kan als het nodig is een dergelijke wond behandelen en controleren. Bij diepe brandwonden zal het langer duren voordat de wond genezen is. Daarbij zijn ook blijvende littekens te verwachten. Diverse chirurgische ingrepen zijn dan vaak nodig om het brandletsel te herstellen. Het hele herstelproces kan jaren duren, vooral bij kinderen die nog in de groei zijn. Wanneer de brandwond genezen is, is hij nog steeds kwetsbaar en gevoelig voor stoten. Er kunnen blaren ontstaan en ook littekenweefsel (vaak ook met jeukklachten) is geen uitzondering. Ook kan er onzichtbare schade zijn doordat onderhuidse zenuwen zijn aangetast. Daardoor kan er functieverlies optreden.

Door de blijvende zichtbare schade zal een patiënt met brandwonden vaak ook met psychisch leed te maken krijgen. Het slachtoffer kan ook te maken krijgen met verminderde arbeidsproductiviteit of zelfs invaliditeit. Het verwerkingsproces van dergelijk verbrandingsletsel vraagt dan ook professionele nazorg. 

Letselschade

Een slachtoffer kan aan een verkeers– of arbeidsongeval ernstige brandwonden overhouden. Dit kan een grote impact hebben op het slachtoffer. Iedereen herinnert zich nog wel het hiervoor al genoemde drama in Volendam en de nog altijd zichtbare brandwonden bij die slachtoffers. De eerste zorg bij brandwonden is natuurlijk het genezingsproces, wat meestal een langdurige en pijnlijke zaak is.

Heb jij brandwonden opgelopen en is iemand anders aansprakelijk voor jouw letsel? Dan heb je in beginsel recht op een vergoeding van jouw schade. Drost Letselschade stelt de wederpartij aansprakelijk, inventariseert jouw schade en dient voor jou een schadeclaim in. Zodat jij je kunt richten op jouw herstel. Als specialist in letselschade zorgt Drost ervoor dat je de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt.

Wil je meer informatie of advies? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar [email protected], of vul het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op