‘Hogere snelheid: grotere kans op fatale afloop’

Begin deze maand bleek uit een analyse van de Volkskrant van de door politie geregistreerde ongelukken dat de kans op dodelijke slachtoffers bij een ongeval toeneemt naarmate de maximumsnelheid hoger is. In 2015 liep 10,4% van de ongelukken met lichamelijk letsel op 130 km-wegen fataal af. Op wegen met een maximumsnelheid van 120 km per uur was dat 7,5%. Op 100 km-wegen vielen bij slechts 1,7% van de ongelukken één of meerdere dodelijke slachtoffers.

Er kan niet met zekerheid worden geconcludeerd dat wegen met een hogere maximumsnelheid onveiliger zijn. Maar de data laat wel zien dat verkeersongelukken op wegen waar een hogere maximumsnelheid wordt gehanteerd, relatief vaker fataal aflopen. Deze conclusies komen overeen met de theorie dat wie met een hogere snelheid botst een hardere klap krijgt. In 2012 constateerde de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) al dat wanneer de snelheid hoger is, dit resulteert in een botsing met ernstiger letsel. De conclusies krijgen ook bijval van een verkeershoogleraar van de TU Delft.

Politiek

Minister Schultz van Infrastructuur heeft als doelstelling een maximum van 500 verkeersdoden in 2020. Om dit doel te realiseren trok ze miljoenen uit, de daling van 2014 stagneerde echter en veranderde in een stijging in 2015. De minister verklaarde, in een brief aan de Kamer, dat het moeilijk is een verklaring te geven voor de stijging, aangezien vele factoren een rol spelen bij het ontstaan van ongelukken. In de brief stelt ze wel dat de kans op een dodelijk ongeluk in 2015 het hoogste was voor de 130 km-wegen. Maar of dat de oorzaak van de stijging is kan ze niet concluderen, want er is maar beperkte informatie beschikbaar over de oorzaken van de ongelukken.

De VVD diende daaropvolgend een motie in met het verzoek in de toekomst de oorzaken van (verkeersongelukken) beter te registreren. De minister stemde toe door te zeggen daar werk van te maken.

 

Bron: Volkskrant