Claim uw smartengeld na een ongeval

Bent u slachtoffer geworden van ongeval? De gevolgen hiervan kunnen een grote impact hebben op uw leven. Ten eerste kunt u bij een ongeval zowel licht als zwaar gewond raken. Dit brengt het nodige ongemak met zich mee en wellicht een lang revalidatieproces. Dit is vervelend, maar veel verwondingen zullen na korte of lange tijd genezen. Dit is overigens niet altijd het geval. En dit geldt ook niet voor de mentale schade die u door een ongeval kunt oplopen. U heeft misschien wel nachtmerries van het ongeval of slapeloze nachten en in het ergste geval houdt hier blijvende psychische klachten aan over. Bent u niet schuldig aan het ongeval? Als een andere partij aansprakelijk is, dan hebt u in beginsel recht op vergoeding van smartengeld na een ongeval. Ook smartengeld claimen bij de aansprakelijke partij? Schakel een deskundig specialist van Drost Letselschade in. Daarmee stelt u uw rechten op smartengeld na een ongeval veilig en weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

Schakel voor na een ongeval smartengeld eisen een letselschadespecialist in

Na een ongeval smartengeld eisen? U zult begrijpen dat het claimen van smartengeld niet eenvoudig is. Hoe kent u een geldbedrag toe aan de mentale schade en het leed dat u is overkomen? Hiervoor moet u dan ook een letselschadespecialist inschakelen. Een expert van Drost Letselschade is de aangewezen deskundige. Wij zijn zeer deskundig in het berekenen van smartengeld en krijgen hierbij waar nodig ondersteuning van een team van medisch specialisten voor advisering. Deze medici houden te allen tijde het belang van het slachtoffer in het oog en brengen de impact van de geleden lichamelijke en geestelijke schade in kaart. Zo berekenen wij de hoogte van het smartengeld zo exact mogelijk. Daarna claimen wij die vergoeding bij de aansprakelijke partij.

letsel

Smartengeld na een ongeval claimen met hulp van Drost Letselschade

Welke mentale klachten u ook heeft, laat deze u niet weerhouden om contact met Drost Letselschade te zoeken, zodat u met een vergoeding voor materiële schade en smartengeld na een ongeval in alle redelijkheid gecompenseerd wordt. Niet alleen brengen wij de materiële schadeposten in kaart en stellen wij de hoogte van het smartengeld vast, ook de verdere afwikkeling van uw schade nemen wij op ons. U heeft het al moeilijk genoeg met uw klachten en daar kunt u waarschijnlijk geen ingewikkelde procedures bij gebruiken. Met onze expertise worden uw belangen zo goed mogelijk behartigd. Daar kunt u op vertrouwen.

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Wilt u meer weten over letselschade?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.