Bent u aangereden? Uw letselschade is te verhalen op de tegenpartij

Wanneer u als fietser of voetganger deelneemt aan het verkeer, dan wordt u door de wet gezien alst ´zwakkere´ verkeersdeelnemer. Immers, in een auto zit u relatief veilig bij een ongeval. Als fietser of voetganger geniet u niet van de beschermende omgeving van een voertuig. De Nederlandse Wegenverkeerswet houdt hier rekening mee en geeft fietsers en voetgangers, die slachtoffer worden van een ongeval, extra rechten. Zo is, op een enkele uitzondering na, de bestuurder van de auto, maar ook van een ander voertuig, altijd (deels) aansprakelijk en kan er een schadevergoeding geëist worden om uw letselschade te dekken. Bent u aangereden door een motorrijtuig? Schakel de hulp in van Drost Letselschade om uw schadevergoeding vast te stellen en op te eisen.

Drost Letselschade berekent uw letselschade als u bent aangereden door een auto

Als u als fietser of voetganger bent aangereden door auto, dan is het berekenen van uw letselschade niet altijd gemakkelijk. Een gedeelte van uw schade is ongetwijfeld direct aantoonbaar, zoals schade aan uw persoonlijke eigendommen of nota’s voor medische behandelingen. Deze materiële schade is gemakkelijk op te tellen. Lastiger wordt het als het om schadeposten als verlies aan verdienvermogen, of om uw immateriële schade gaat. Een vergoeding van immateriële schade, ook wel smartengeld, is de vergoeding voor de mentale schade die u als gevolg van het u overkomen ongeval heeft opgelopen. U heeft misschien last van pijn, verdriet of slapeloze nachten als gevolg van het ongeval en u ziet het leven ineens een stuk pessimistischer in. Laat daarom een betrouwbare letselschadespecialist uw letselschade berekenen en claimen.

Drost Letselschade helpt u als u bent aangereden door een auto

Wanneer u buiten uw schuld als zwakkere verkeersdeelnemer bent aangereden door een auto of ander motorvoertuig, dan heeft u vrijwel altijd recht op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding is ter dekking van uw letselschade. Drost Letselschade begrijpt dat u misschien opziet tegen het indienen van een schadeclaim bij de tegenpartij. Het kost veel tijd en ongetwijfeld zal de verzekeraar van de tegenpartij er alles aan doen om zo weinig mogelijk te betalen. Laat u daarom door ons begeleiden. Wij stellen uw letselschade vast en doen de communicatie met de tegenpartij. Zo krijgt u toch waar u recht op heeft, zonder dat u een zwaar proces door hoeft te maken.