Op een deel van de marinewerf in Den Helder is een besmetting met chroom-VI geconstateerd. Afgelopen donderdag is een werkhal gesloten verklaard. En personeel is gevraagd om urine af te staan. Aldus het Noord Hollands Dagblad. De gang van zaken is door Defensie bevestigd.

Overste Karen Loos heeft namens het commando zeestrijdkrachten hierop gereageerd. Ze meldde dat in Den Helder kort geleden een nieuwe schuurcabine in gebruik was genomen, met een separate stopafzuiging. Door het plaatsen van de nieuwe cabine kon het oude systeem in de polyesterwerkplaats worden ontmanteld. In die werkplaats zijn in het verleden, voordat de regelgeving omtrent werken met het giftige chroom-VI werd ingevoerd, werkzaamheden met die stof uitgevoerd. Volgens Loos is er vanaf de invoering van die regelgeving alleen nog gewerkt onder ‘geconditioneerde’ omstandigheden.

Toch chroom-VI

De overste legde uit, dat er metingen zijn uitgevoerd om zeker te stellen dat bij de demontage van het oude systeem geen gevaarlijke stoffen zouden kunnen vrijkomen. Maar dezen toonden toch aanwezigheid van chroom-VI aan in het stofafzuigsysteem. Uit voorzorg is daarom de betreffende werkhal gesloten.  Het wachten is nu eerst op het resultaat van verdere metingen, dat begin volgende week wordt verwacht. Het personeel is intussen voorgelicht en gecontroleerd op besmetting.

Chroom-VI is een kankerverwekkende stof in verf en lak, die in het verleden veel werd gebruikt om militair materieel te beschermen tegen metaalcorrosie. Het is bijzonder gevaarlijk voor de mens als het als stof vrijkomt, bij voorbeeld door boren of schuren bij onderhoudswerkzaamheden.

Onderzoek

Het dagblad wijdde in september 2014 al een artikel aan het werken met chroom-VI bij de Marine. Volgens de NOS waren medewerkers van de marinebasis in Den Helder mogelijk blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-VI. En verschillende medewerkers zeiden gezondheidsproblemen te hebben. Het Ministerie van Defensie is intussen een grootschalig onderzoek begonnen naar de gezondheidsschade van (ex-)militairen die gewerkt hebben met schadelijke stoffen als chroom-VI. Het RIVM zal de bevindingen van haar onderzoek in de loop van dit jaar naar buiten brengen. Een aantal (ex-)medewerkers die ziek zijn geworden door de kankerverwekkende verf heeft van Defensie in het kader van de ‘Coulanceregeling’ intussen een uitkering ontvangen.

bron:  Noord Hollands Dagblad