Defensie verzweeg gevaar van giftige chroom-6-verf op Vliegbasis Twenthe

Al in de jaren 80 spraken medewerkers van de Vliegbasis Twenthe keer op keer hun bezorgdheid uit over het gebruik van chroom-6 als onderhoudsverf voor F-16-straaljagers. Het ministerie van Defensie, hun werkgever, deed daar niets mee. „Defensie is zo strafbaar als maar kan,” aldus letselschade-expert Yme Drost vanmorgen in het dagblad Tubantia.

Nieuw opgedoken documenten tonen aan dat het ministerie van Defensie willens en wetens signalen van medewerkers van de Vliegbasis Twenthe over chroom-6 heeft genegeerd en gebagatelliseerd. Dat zegt de Hengelose letselschadespecialist Yme Drost, die 350 slachtoffers van het werken met de kankerverwekkende onderhoudsverf bijstaat in hun strijd om adequate schadevergoedingen van het ministerie van Defensie.

De defensiemedewerkers klaagden al tussen 1982 en 1986 onder meer over de penetrante geur in de hangars waarin F-16’s van nieuwe verflagen werden voorzien. Ook adviezen van bedrijfsartsen en arbeidsinspectie om de afzuiging en ventilatie in de hangars te verbeteren zijn blijkens de informatie van Drost in de wind te zijn geslagen.

Wroeging

De Hengelose jurist Drost beweert dat hij de betreffende stukken, ook in handen van onderzoeksjournalisten van Follow the Money, zelf een jaar geleden ontving. Ze zaten in een dikke enveloppe die bij hem in de brievenbus viel. De afzender was volgens hem anoniem, maar de inhoud wat hem betreft ‘explosief’. Op verschillende documenten, met handgeschreven aantekeningen, trof hij naar eigen zeggen het stempel ‘dienstgeheim’ aan. Drost denkt dat het materiaal afkomstig is van iemand uit de top van Defensie. „Vermoedelijk iemand die wroeging kreeg”.

Uit de documenten leidt Drost af dat ‘Defensie in die jaren al waarschuwing op waarschuwing kreeg’. „Ik heb een stuk waarin een arts wordt aangehaald die zegt dat hij chroom-6 bij iemand in de urine heeft aangetroffen. Maar men stond erbij en keek ernaar. Er zijn mensen dood aan gegaan. Bij bosjes! En Defensie liet het allemaal gebeuren. Er zijn mensen in dit land voor minder gevangen gezet.”

Verjaard

Volgens Drost is de hele werkwijze van Defensie op de Vliegbasis Twenthe ‘hoogst kwalijk’ en ‘zo strafbaar als maar kan’. Maar strafrechtelijk is de zaak verjaard. „Ze hebben het deksel op de pot gehouden.” Hij vergelijkt het met de zaak rond de neuroloog Jansen Steur. „Gewoon lang genoeg wachten tot het is verjaard en je alleen de schade hoeft te betalen.” Die schade schat de letselschade-expert op tientallen miljoenen, ‘maar die zie ik niet terug in de Defensiebegroting’. „Dat wordt ook nog een heel probleem.”

Drost vindt dat het ministerie hard moet optreden tegen de leidinggevenden die destijds aan de knoppen zaten. Al zullen de meesten, verwacht Drost, inmiddels met pensioen zijn. Hoeveel mensen van de gevaren van chroom-6 afwisten, blijkt volgens Drost niet exact uit de documenten, maar hij geeft aan notulen van vergaderingen te hebben waar sowieso twaalf mensen bij aanwezig waren.

Amerikanen wezen op gevaren

Werkgelegenheid, de Amerikanen van dienst zijn. Dat soort zaken was voor het ministerie van Defensie belangrijker dan de gezondheid van de eigen medewerkers, die met de kankerverwekkende verf moesten werken, is de overtuiging van Drost.

„Maar de Amerikanen wezen ons wel op de gevaren. Leverden beschermende pakken, gelaatsmaskers. Ik heb er de gebruiksaanwijzing van. Maar het werd niet gebruikt! Er zal een stoere jongens-mentaliteit bij hebben gehoord, zo van ‘wat moeten wij met gelaatsmaskers’, maar de leidinggevenden moeten toezicht houden en hadden ervoor moeten zorgen dat hun mensen die spullen gebruikten. De Amerikanen deden dat ook.”

Brief

Drost heeft de stukken inmiddels een jaar. Hij heeft ze nooit aan Defensie gegeven, omdat Defensie aangaf alles openbaar te maken. „Dat wilde ik eerst zien. Maar ik blijk over stukken te beschikken die Defensie nooit openbaar heeft gemaakt.”
Het ministerie heeft inmiddels een brief van hem en zijn cliënten. Daarin stelt hij het ministerie aansprakelijk namens al zijn cliënten, ongeacht welke aandoening. Drost wil dat hun schade wordt betaald. Volgende week komen er twee mensen van Defensie bij hem op kantoor om de brief te bespreken.

Bron: dagblad Tubantia (zie ook een artikel in het AD van 28 juli 2018 met vergelijkbare inhoud).


Kijk voor meer informatie over chroom-6 op onze informatiepagina Chroom-6 en/of ons dossier Chroom-6.