Een letselschade kantoor verzorgt de afwikkeling van uw letselschadeclaim

Heeft u letsel opgelopen na een verkeersongeval, bedrijfsongeval of bent u buiten uw schuld op een andere manier gewond geraakt? Als een ander verantwoordelijk is voor het u overkomen voorval, dan is in beginsel alle uit dat voorval voortvloeiende letselschade te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit kan een privépersoon zijn die aansprakelijk is voor een verkeersongeval waarbij u letsel heeft opgelopen, maar ook een bedrijf of instelling. Dit is bijvoorbeeld het geval als u slachtoffer bent van een bedrijfsongeval of een medische fout. Waarschijnlijk hebt u geen verstand van de afwikkeling van letselschadezaken. Voor u is het lastig de wederpartij op de juiste wijze aansprakelijk te stellen. Goed te weten, dat een letselschade kantoor dit voor u kan verzorgen. U staat er niet alleen voor. Drost Letselschade: uw letsel, onze zorg!

Een letselschadekantoor weet welke letselschade u kunt claimen

Onder letselschade vallen veel schadeposten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die zijn ontstaan voor medische behandelingen. Een groot deel van die kosten zal gedekt worden door uw zorgverzekering. Maar er kunnen ook medische kosten zijn die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Deze kosten worden dan rechtstreeks bij u gedeclareerd. Als een ander aansprakelijk is voor uw letselschade, dan kunt u die niet gedekte kosten verhalen op de aansprakelijke partij. Is uw letselschade dusdanig ernstig dat u hier blijvende gevolgen van ondervindt? Dan moet uw woning misschien aangepast worden. Ook dergelijke kosten kunnen verhaald worden op de voor uw letsel aansprakelijke partij. Verder heeft u ook het recht om smartengeld te claimen. Dit is een vergoeding voor geleden pijn, leed en bijvoorbeeld psychische klachten als gevolg van het schadeveroorzakende voorval. Het op correcte wijze in kaart brengen van uw letselschade en de afwikkeling daarvan is niet eenvoudig. Daarom doet u er goed aan om met een letselschadekantoor contact op te nemen voor de behandeling en afwikkeling van uw schadezaak.

letsel

Drost Letselschade is als kantoor letselschade graag uw partner

Drost Letselschade heeft zeer veel ervaring in het bijstaan van slachtoffers die letselschade willen claimen bij de aansprakelijke partij. Wij weten hoe lastig dit kan zijn. En een slachtoffer mist meest van tijd de nodige kennis om zijn eigen letselschadezaak goed af te kunnen wikkelen. Daarnaast is het slachtoffer vaak al druk genoeg. Hij wordt nog medisch behandeld, of zit in een revalidatietraject. Kortom, u als slachtoffer hebt wel wat anders aan uw hoofd. Laat u daarom bijstaan door één van onze professionele letselschade-experts. Wij vertellen u n wat precies geclaimd kan worden en berekenen voor u de letselschadeclaim. Voor het aansprakelijk stellen van de wederpartij en het claimen van de letselschade, zijn wij uw belangenbehartiger en nemen u zo veel werk en zorgen uit handen. Met ons aan uw zijde kunt u vertrouwen op een goede afloop. En dat in principe zonder kosten. Want bij aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij.

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op