Na een jarenlange juridische strijd worden er geheime schikkingen getroffen met verzekerden. Radar wil graag meer inzage krijgen in de uitkeringen van dit soort letselschade. Welk bedrag heeft een slachtoffer uiteindelijk ontvangen van de verzekeraar? En komt het uitgekeerde bedrag in de buurt van zijn of haar schadeclaim? In het programma van afgelopen week deed Radar een oproep om via haar website melding te doen van geheime schikkingen van letselschadeslachtoffers met verzekeraars.

Al enige tijd besteedt het programma Radar aandacht aan een letselschadezaak van een vrouw die al 5,5 jaar strijdt voor een schadevergoeding. Zij liep op haar werk letselschade op en kon niet meer werken. Er is begin april – onder begeleiding van een mediator – een schikking getroffen. ‘Beide partijen konden een eerlijke en rechtvaardige regeling treffen.’ Er zit wel een geheimhoudingsclausule op de deal, dus onbekend is welk bedrag ze nu krijgt. Maar de vrouw is blij en heeft nu eindelijk rust, waarbij ze Radar dankbaar is voor hun hulp in haar strijd om een eerlijke schadevergoeding.

Radar heeft in TV-uitzendingen in de maanden februari en maart de strijd van de vrouw voor de deze schadevergoeding via de rechtsbijstandverzekering van Achmea gevolgd en daarvan verslag gedaan op de website van Radar. Natuurlijk is Radar heel benieuwd naar wat de geheimhoudingsclausule inhoudt, maar ook wil ze graag weten of zo’n clausule vaker voorkomt. Vandaar haar oproep!
Het programma Radar van de AVRO/TROS besteedt in haar programma’s op radio en TV regelmatig aandacht aan zaken die te maken hebben met letselschade.

Schikkingen

In verzekeringsland wordt wel vaker met geheimhoudinsclausules gewerkt. Een geheime schikking hoeft op zich ook niet verkeerd te zijn. Wanneer twee partijen tot een vrijwillige schikking komen kan dat een nog langere discussie over de schulvraag en de hoogte van het uit te keren bedrag of een rechtsgang voorkomen. Vooral bij schadevergoedingen onder de € 25.000,- is een gang naar de rechter meestal ook niet wenselijk. Wanneer een verzekeraar de tegenpartij, bijvoorbeeld een letselschadeslachtoffer, een schikkingsvoorstel doet zijn beide partijen er bij gebaat om via onderhandelingen over het voorstel eruit te komen. Met behulp van een mediator lukt dat meestal ook wel.

Zo’n minnelijke schikking is een onderlinge schaderegeling zonder gerechtelijke procedure. Met schikken wordt beoogd een einde te maken aan het geschil. Het letselschadeslachtoffer en de aansprakelijke gestelde wederpartij doen water bij de wijn met als doel een einde te maken aan de letselschade procedure. Wanneer een minnelijke schikking echter niet mogelijk is kan een letselschadezaak een langlopend verhaal worden, zoals uit bovengenoemde zaak van Radar wel is gebleken. Soms kan zo’n zaak wel extreem lang worden uitgerekt, zoals bij voorbeeld in het geval van de ouders van de baby Joyce Rebekka tegen het Erasmus MC in Rotterdam. Zelfs met juridsche procedues heeft de hele zaak 12 jaar geduurd en zijn de ouders uiteindelijk maar accoord gegaan met een schikking met de verzekeraar van het ziekenhuis. Maar ook hierbij werd afgesproken om het de hoogte van de uit te keren schadevergoeding geheim te houden.

Geheimen

Waarom verzekeraars soms komen met een geheimhoudingsclausule? In sommige gevallen wil de verzekeraar voorkomen dat de hoogte van het bedrag een precedent kan scheppen voor andere soortgelijke zaken. Zo mocht een chroom-6-slachtoffer uit Vriezenveen van Defensie niet praten over de hoogte van het aan hem uitgekeerde schadebedrag. Defensie was duidelijk beducht voor een grote toestroom van (ex-)defensiemedewerkers die ook door hun werken met de giftige verf ziek waren geworden en ook een schadevergoeding willen. Soms worden geheimhoudingsclausules ook gebruikt om misstanden in de doofpot te stoppen of om grove fouten of nalatigheden te verdoezelen. Voorbeelden daarvan zijn enkele bekende gevallen waarbij een ziekenhuis probeert een grote medische fout buiten de publiciteit te houden. In een enkel geval heeft de publiciteit uiteindelijk zelfs geleid tot een hoger uitgekeerd schadebedrag, mede door vasthoudendheid van het slachtoffer.
De zaak van Adrienne Cullen tegen het UMC Utrecht is vandaag nog actueel! Dat ziekenhuis organiseert vandaag de tweede Adrienne Cullen-lezing over openheid in het ziekenhuis. Adrienne Cullen overleed afgelopen december aan de gevolgen van kanker.