Na een jarenlange juridische strijd worden er soms geheime schikkingen getroffen met slachtoffers. Het televisieprogramma Radar wil graag meer inzage krijgen in de uitkeringen van dit soort letselschade. Welk bedrag heeft een slachtoffer uiteindelijk ontvangen van de verzekeraar? En komt het uitgekeerde bedrag in de buurt van de schadeclaim? In de uitzending van afgelopen week deed Radar een oproep. Iedereen kan via de website melding doen van geheime schikkingen tussen letselschadeslachtoffers en verzekeraars.

Al enige tijd besteedt het programma Radar aandacht aan een letselschadezaak van een vrouw die al 5,5 jaar strijdt voor een schadevergoeding. Ze liep op haar werk letselschade op en kon niet meer werken. Er is begin april – onder begeleiding van een mediator – een schikking getroffen. ‘Beide partijen konden een eerlijke en rechtvaardige regeling treffen’. Er zit wel een geheimhoudingsclausule op de deal, dus onbekend is welk bedrag ze nu krijgt. Maar de vrouw is blij en heeft eindelijk rust. Ze is Radar dankbaar voor de hulp in haar strijd voor een eerlijke schadevergoeding.

Geheimhoudingsclausule

Radar heeft in februari en maart de strijd van de vrouw voor deze schadevergoeding via de rechtsbijstandverzekering van Achmea gevolgd. Daarvan deed het verslag op de website van Radar. Natuurlijk is Radar heel benieuwd naar wat de geheimhoudingsclausule inhoudt. Daarnaast wil ze graag weten of zo’n clausule vaker voorkomt. Vandaar de oproep om online melding te doen van geheime schikkingen.
Het programma Radar van de AVRO/TROS besteedt in haar programma’s op radio en tv regelmatig aandacht aan zaken die te maken hebben met letselschade.

Schikkingen

In verzekeringsland wordt wel vaker met geheimhoudingsclausules gewerkt. Een geheime schikking hoeft op zich ook niet verkeerd te zijn. Als twee partijen tot een vrijwillige schikking komen dan voorkomt dat een nog langere discussie over de schuldvraag. Ook voorkomt het vaak een rechtsgang. Vooral bij schadevergoedingen onder de 25.000 euro is een gang naar de rechter meestal niet wenselijk. Als een verzekeraar de tegenpartij – bijvoorbeeld een letselschadeslachtoffer – een schikkingsvoorstel doet dan zijn beide partijen erbij gebaat om het eens te worden over het voorstel via onderhandelingen. Met behulp van een mediator lukt dat meestal ook wel.

Baby Joyce Rebecca

Zo’n minnelijke schikking is een onderlinge schaderegeling zonder gerechtelijke procedure. Met schikken wordt beoogd een einde te maken aan het geschil. Het letselschadeslachtoffer en de aansprakelijk gestelde wederpartij doen water bij de wijn. Dit als doel om een einde te maken aan de letselschadeprocedure. Maar als een minnelijke schikking niet mogelijk is, wordt een letselschadezaak soms een langlopend verhaal. Net zoals bij de zaak van Radar die we eerder noemden. Soms kan zo’n zaak zelfs extreem lang worden uitgerekt. Een voorbeeld hiervan is de zaak van de ouders van baby Joyce Rebecca tegen het Erasmus MC in Rotterdam. Zelfs met juridische procedures duurde deze zaak twaalf jaar. Uiteindelijk gingen de ouders akkoord met een schikking met de verzekeraar van het ziekenhuis. Ook hier werd afgesproken om de hoogte van de uit te keren schadevergoeding geheim te houden.

Geheimen

Waarom verzekeraars soms een geheimhoudingsclausule voorstellen? In sommige gevallen wil de verzekeraar voorkomen dat de hoogte van het bedrag een precedent kan scheppen voor soortgelijke zaken. Zo mocht een chroom-6-slachtoffer uit Vriezenveen niet praten van Defensie over de hoogte van het aan hem uitgekeerde schadebedrag. Defensie was bang voor een grote toestroom van (ex-)defensiemedewerkers die ook door hun werk met de giftige stof ziek waren geworden en een schadevergoeding willen.
Soms worden geheimhoudingsclausules gebruikt om misstanden in de doofpot te stoppen. En soms om grove fouten of nalatigheden te verdoezelen. Voorbeelden daarvan zijn enkele bekende gevallen waarbij een ziekenhuis probeert een grote medische fout buiten de publiciteit te houden. In een enkel geval heeft de publiciteit uiteindelijk zelfs geleid tot een hoger uitgekeerd schadebedrag. Mede door vasthoudendheid van het slachtoffer.
De zaak van Adrienne Cullen tegen het UMC Utrecht is vandaag nog actueel. Dat ziekenhuis organiseert vandaag de tweede Adrienne Cullen-lezing over openheid in het ziekenhuis. Adrienne Cullen overleed afgelopen december aan de gevolgen van kanker. Zij ging de strijd aan met het ziekenhuis omdat ze pas na twee jaar wist dat ze ernstig ziek was.