Wat te doen als u een pragmatische regeling voor letselschade wordt aangeboden?

Een recht op genoegdoening voor geleden schade bij een verkeersongeval, medische fout, of bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, is wettelijk vastgelegd. Wanneer u slachtoffer bent en er een aansprakelijke tegenpartij is, hebt u in principe recht op een schadevergoeding. Veel kosten als gevolg van uw letselschade zullen inzichtelijk zijn, zoals directe medische kosten die niet door uw zorgverzekering worden gedekt, beschadiging van persoonlijke eigendommen en noodzakelijk geworden aanpassingen aan uw woning. Maar als u letsel heeft opgelopen, dan kunt u hier ook op de lange termijn last van houden of krijgen. Daarom is een pragmatische regeling voor letselschade lang niet altijd een goed aanbod. Een letselschadespecialist helpt u bij het beoordelen van de aangeboden regeling.

Wat is een letselschade regeling pragmatisch?

Een letselschade regeling pragmatisch is een regeling ter afwikkeling van uw schade,  die u overeenkomt met (meestal) de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Hierbij doet de verzekeraar u een voorstel om uw letselschadezaak af te wikkelen tegen betaling van een bepaald bedrag zonder dat alle ins en outs van uw schadezaak onderzocht zijn. Een soort van afkoopregeling op basis van goede en kwade kansen. Dit kan soms aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld als u geen blijvende schade heeft opgelopen en medische specialisten dit ook hebben vastgesteld. Of als er sprake is van mogelijke bewijsproblematiek aan uw kant. Maar heeft u langdurige klachten overgehouden aan het u overkomen voorval, of is er een risico dat u alsnog klachten gaat krijgen als gevolg van de opgelopen verwondingen? Dan is deze pragmatische regeling op de lange termijn mogelijk financieel nadelig voor u. Schakel daarom altijd Drost Letselschade voor advies over de u aangeboden pragmatische regeling.

letsel

Pragmatisch regelingen letselschade: Laat pragmatische regeling voor letselschade door Drost Letselschade beoordelen

Het is niet verstandig om zelf beslissingen te nemen over een aangeboden pragmatische regeling voor letselschade. Hoewel u momenteel misschien geen klachten heeft naar aanleiding van de door u opgelopen letselschade en de schaderegeling in de betaling van een aantrekkelijk bedrag voorziet, doet u er goed aan de regeling eerst te laten toetsen door een expert van Drost Letselschade. Dat u in de toekomst ook daadwerkelijk geen hinder meer van uw letselschade zult ondervinden, moet vastgesteld worden door medisch specialisten en juridisch adviseurs. Of u moet bewust het risico willen nemen dat eventueel in de toekomst nog te verschijnen schade niet meer vergoed wordt. Het is in ieder geval belangrijk dat u zich goed laat adviseren door iemand met kennis van zaken. Van de afwikkeling van letselschadezaken hebt u immers geen verstand. Daarom moet u over een aangeboden regeling ook niet zonder bijstand van een belangenbehartiger een beslissing nemen. Drost levert de nodige expertise. Zo behoeden wij u voor te snel genomen besluiten bij pragmatisch regelingen letselschade en voorkomen wij dat u in de toekomst alsnog tegen schadeposten aanloopt, waarvoor u dan geen vergoeding meer kunt claimen.

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op