Het aantal mensen met een burn-out groeit ieder jaar. Een burn-out hebben, betekent dat u overbelast bent. Het kan ontstaan door het meemaken van een nare ervaring, het krijgen van problemen of door te veel stress op het werk. Vaak is dat een proces van jaren. Het gaat niet goed, maar toch gaat u door. Ondertussen kunt u steeds meer klachten krijgen: extreme vermoeidheid, vergeetachtigheid, slechte concentratie of depressieve gevoelens.
Jaarlijks hebben ongeveer 1,5 miljoen mensen te maken met burn-outklachten die werkgerelateerd zijn. Bijvoorbeeld door te veel stress en spanningen of na een bedrijfsongeval. Dat maakt de burn-out tot beroepsziekte nummer 1 in Nederland.

Burn-out – beroepsziekte of niet?

Over de burn-out als beroepsziekte is het een en ander te doen. In 2019 liet de wereldorganisatie WHO weten dat de burn-out is erkend als beroepsziekte. Maar in hun communicatie maakten ze een fout: de burn-out is niet gedefinieerd als beroepsziekte, maar als een ‘werkfenomeen’. Of het nu valt onder beroepsziekten of niet: als u een burn-out heeft opgelopen omdat het werk te veel van u vroeg, zou het zo kunnen zijn dat uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade. Maar om een dergelijke aansprakelijkheid rond te krijgen, moet u wel heel goed beslagen ten ijs komen.

Aansprakelijkheid bij een burn-out

Als u een burn-out heeft gekregen door uw werk, kunt u mogelijk met succes uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw burn-out letsel. Uw werkgever heeft een wettelijke zorgplicht: hij of zij moet zorgen voor een veilige werkomgeving en veilige werkomstandigheden voor de werknemers. Komt de werkgever deze zorgplicht niet na, dan kan de werknemer mogelijk met succes de werkgever aansprakelijk stellen.
Dit geldt ook bij een burn-out. Maar dit klinkt simpeler dan het in de praktijk is. Pas als u als werknemer kan aantonen dat uw burn-out het gevolg is van uw werkzaamheden of arbeidsomstandigheden, is de werkgever mogelijk aansprakelijk voor de burn-out. De werkgever is niet aansprakelijk als de burn-out het gevolg is van bijvoorbeeld spanning en stress door echtscheiding, karaktereigenschappen, financiële problemen of andere problematiek.
Het aantonen van de aansprakelijkheid van de werkgever is bij een burn-out niet eenvoudig. Want hoe bewijst u dat uw werk de reden is van uw burn-out en dat uw werkgever hiervoor een verwijt kan worden gemaakt? Uw werk kan wel de reden voor uw burn-out zijn, maar ook dan bestaat nog steeds de mogelijkheid dat uw werkgever weinig tot niets verweten kan worden. De burn-out valt onder psychische problemen en bij psychische schade is het vaak lastig om vast te stellen of dit door het werk komt of door iets anders. Voor de werknemer is het belangrijk om alle feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de burn-out te verzamelen. Ook is het noodzakelijk om te kunnen aantonen dat de werkgever tekort is geschoten in zijn wettelijke zorgplicht. Pas dan is er namelijk mogelijk sprake van aansprakelijkheid aan de kant van de werkgever.

Schadevergoeding bij een burn-out

Als u kunt aantonen dat uw burn-out het gevolg is van ziekmakende werkzaamheden en/of ziekmakende werkomstandigheden en dat uw werkgever op dit punt met succes een verwijt kan worden gemaakt, kunt u mogelijk stappen ondernemen om te komen tot een schadevergoeding van uw werkgever.
Schadecomponenten zijn bijvoorbeeld:

  • Verlies aan verdienvermogenburn-out beroepsziekte
  • Reiskosten naar bijvoorbeeld therapeuten
  • Medicijnen
  • Eigen risico van de zorgverzekering
  • Smartengeld

Met smartengeld bedoelen we de vergoeding voor het geleden leed: uw verdriet, verminderde levenslust en andere psychische schade.

Als aansprakelijkheid voor uw burn-out erkend is, dan kunnen wij u zonder dat daaraan voor u kosten verbonden zijn helpen bij het verkrijgen van de schadevergoeding waar u recht op heeft. Onze juridische hulp is bij erkenning van aansprakelijkheid namelijk voor u als slachtoffer kosteloos. Onze kosten verhalen wij dan op uw werkgever. Zolang de aansprakelijkheid niet is erkend, kunnen wij u helaas niet kosteloos bijstaan. Dergelijke zaken worden door ons kantoor op uurtarief behandeld en in beginsel moet er voor onze werkzaamheden dan ook een voorschot worden betaald.

Recht op een schadevergoeding?
Doe de test.

Zo weet u meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Burn-out melden? Neem contact op!

Wilt u meer weten over wat wij kunnen doen om uw letselschade voor u te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 24 90 300. Of vul onderstaand contactformulier in.

  • * Velden met een * zijn verplicht
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.