Vandaag is de behandeling van het hoger beroep in de strafzaak tegen de oud-neuroloog Jansen Steur begonnen. De behandeling ving aan met een regiezitting en vond plaats bij het Gerechtshof in Arnhem. Tijdens de behandeling van het hoger beroep wordt Jansen Steur bijgestaan door zijn nieuwe advocaat, mr. Peter Plasman. De oud-neuroloog werd in eerste aanleg veroordeelt tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar.

Nogmaals onderzocht

Vanmorgen vroeg Plasman om een aanvullend psychiatrisch onderzoek van de oud-neuroloog Ernst Jansen Steur. Volgens de advocaat van de oud-neuroloog is er tijdens het bepalen van de strafmaat geen rekening gehouden met de uitslag van eerder psychologisch onderzoek. Uitkomst van dat onderzoek was dat Jansen Steur verminderd toerekeningsvatbaar was.

Auto-ongeluk

Door een auto-ongeluk in 1990 zou de oud-neuroloog een hersenbeschadiging hebben opgelopen. Plasman zegt hierover: “Er moet een aanvullend psychiatrisch rapport komen, want het kan zijn dat er verkeerde diagnoses gesteld zijn die vanuit dat ongeluk verklaard kunnen worden”. Advocaat-generaal mr. M. Weel verzette zich niet tegen deze onderzoekswens. Zelf was Jansen Steur vandaag niet bij de behandeling aanwezig.

Contra-expert neurologie

Verder vroeg Plasman om de benoeming van een tweede contra-expert. Plasman zei niet tevreden te zijn over de contra-expert Snoek, die in eerste instantie op verzoek van Jansen Steur als expert optrad. Deze nieuwe contra-expert zou dan de neuroloog prof. Rien Vermeulen moeten worden. Vermeulen liet zich eerder publiekelijk uit over de kwestie Jansen Steur. Hij vond dat de misdiagnoses Jansen Steur niet aan te rekenen zijn. Ook bekende Vermeulen zelf wel eens aanvragen voor medische verstrekking vervalst te hebben. Letselschade-expert Yme Drost, die de slachtoffers bijstaat, meldde de uitlatingen van Vermeulen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Als reactie op zijn uitlatingen in de media werd Vermeulen door het AMC op non-actief gesteld.

De advocaat-generaal verzette zich tegen de benoeming van prof. Vermeulen als getuige-deskundige. Volgens haar was de aanvraag formeel te laat ingediend. Ook was zij van oordeel dat Vermeulen zich door zijn eerdere uitlatingen in de media had gediskwalificeerd. Vermeulen zou daarmee zijn onafhankelijkheid hebben verloren, hetgeen een eis is om als deskundige benoemd te worden, aldus de advocaat-generaal.

Vervolg

Het gerechtshof doet op 12 januari a.s. om 13.30 uur uitspraak over de onderzoekswensen, die vandaag namens Jansen Steur werden ingediend. Pas half mei 2015 wordt de zaak verder inhoudelijk behandeld. De zittingsdagen zijn gepland op 18 en 20 mei, met een uitloop naar 21 mei 2015.

Naast dit hoger beroep zal op 13 januari 2015 vanaf 10.00 uur bij het Centraal Tuchtcollege in Den Haag het hoger beroep van twee tuchtzaken betrekking hebbende op de casus Jansen Steur plaatsvinden. Deze tuchtzaken gaan over de vraag of de bestuurders van het ziekenhuis, waar Jansen Steur destijds werkte, en voormalige inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in deze kwestie iets te verwijten valt. Een oud-inspecteur kreeg eerder van het regionaal tuchtcollege in Zwolle een waarschuwing. Oud-voorzitter Ramaker van de raad van bestuur van het medisch Spectrum Twente kreeg een berisping opgelegd.