Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwe informatiebijeenkomst belegd over de stand van zaken in het strafrechtelijk onderzoek naar Dr. E.N.H. Jansen (Steur), voormalig neuroloog van het MST. De bijeenkomst vindt plaats op 25 mei a.s. Genodigden, zij die ook voor eerdere bijeenkomsten zijn uitgenodigd, hebben over de plaats en het tijdstip een uitnodiging ontvangen van het Openbaar Ministerie. Het betreft een besloten bijeenkomst. Ook Yme Drost zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Hij zal daar, in overleg met de behandelend officier van justitie, ook enige mededelingen doen over de stand van zaken.