Letselschade-expert Yme Drost heeft vandaag, mede namens een cliënte, opnieuw aangifte gedaan tegen een voormalig bestuurder van het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Drost kwam tot die stap door tegenstrijdige verklaringen die onder ede werden afgelegd bij medische tuchtrechters in de kwestie Jansen Steur.

Oordeel officier van justitie

Drost wil met zijn aangifte het oordeel van de officier van justitie vernemen over een mogelijk meinedige verklaring van een voormalig bestuurder van het MST. Deze bestuurder verklaarde onder ede bij de tuchtrechter in Zwolle, dat hij begin december 2003 de inspectie op de hoogte had gesteld van het medicijnmisbruik en de op non-actief stelling van Jansen Steur. Ook verklaarde de bestuurder dat hij begin 2004 een inspecteur van de inspectie voor de gezondheidszorg meerdere malen had verzocht actie richting Jansen Steur te ondernemen.

Dossier IGZ geeft heel ander beeld

Volgens Drost komt uit het dossier van de IGZ een heel ander beeld naar voren. Vorige week verklaarde bij het Centraal Medische Tuchtcollege in Den Haag een inspecteur van de IGZ onder ede, dat de IGZ pas in maart 2004 voor het eerst door de raad van bestuur van het MST op de hoogte werd gesteld van wat later de kwestie Jansen Steur is gaan heten.

Onderstaand de reactie van letselschade-expert Yme Drost.