NAM moet rekeningen van aardbevingsschade betalen

19-4-2021

De Tweede Kamer eist dat de NAM alle rekeningen voor de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling in het aardbevingsgebied betaalt. Minister Bas van ’t Wout (VVD) van Economische Zaken zegt er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat dat ook gebeurt.

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen. De aanleiding voor het debat was de voortgang van de afbouw van de gaswinning, maar naar verwachting zou het debat met name over de actualiteit gaan. Ondanks dat de gaswinning in Groningen volgend jaar moet stoppen, zijn er namelijk voldoende ontwikkelingen.

De afgelopen weken was er discussie ontstaan over de rekeningen, omdat de NAM vindt dat die niet duidelijk genoeg zijn. De NAM vindt dat het bedrijf te veel moet betalen voor de versterking en de schadeafhandeling. Onder meer de VVD, de SP, het CDA en de PvdA hekelen deze opstelling van de NAM. ‘De NAM en aandeelhouders Shell en ExxonMobil hebben een grote morele verantwoordelijkheid voor de veroorzaakte ellende’, zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries. ‘Ze moeten ruimhartig vergoeden en niet proberen het onderste uit de kan te halen.’

Minister Van ’t Wout oogde minder bezorgd dan de Kamer om de woorden van de NAM. ‘Ik trek me daar niets van aan’, zegt hij. ‘Ze moeten dit gewoon betalen. Het gaat er hoe dan ook niet toe leiden dat Groningers er last van krijgen. Ze gaan gewoon betalen en ze horen er ook voor te betalen. Zo hebben we het met elkaar afgesproken.’

Niet alleen zorgen over NAM

Naast het wel of niet willen betalen door de NAM zijn er meer zorgen bij de Kamer. Verschillende Kamerleden trokken aan de bel over de voortgang van de versterkingsoperatie, het tijdelijk stoppen met de schadeafhandeling van zo’n 1500 dossiers uit de randgebieden en ongelijkheid bij de waardedalingsregeling.

Daarnaast wilden Kamerleden voor eens en voor altijd duidelijk hebben dat het bewijsvermoeden niet ter discussie staat. De NAM vindt namelijk dat het tegendeel te moeilijk te bewijzen is. ‘Ik wil duidelijk hebben dat daar niet aan getornd wordt’, zegt Agnes Mulder (CDA). ‘Het besluit over het bewijsvermoeden hebben we hier in de Kamer genomen. Het zou toch te gek voor woorden zijn als dat door iemand overboord kan worden gezet?’

In het debat kondigde Van ’t Wout ook aan dat hij komende week samen met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en premier Mark Rutte naar Groningen komt. Ze gaan naar alle waarschijnlijkheid dan in gesprek met gedupeerde Groningers die in het zwartboek staan dat door de SP aan het kabinet is overhandigd.

BRON: RTV Noord

Slachtoffers aardbevingsschade hebben recht op vergoeding

29-3-2021

De Groningers die in het bevingsgebied een woning hebben met aardbevingsschade, hebben recht op een schadevergoeding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dat adviseerde de advocaat-generaal afgelopen vrijdag aan de Hoge Raad. Tot nu toe gaat het om 65 eigenaren en huurders die recht hebben op een ‘woongenot-schadevergoeding’. Een deel van hen krijgt daar ook smartengeld bij.

Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde in december 2019 ook dat bewoners met aardbevingsschade recht hebben op een vergoeding. Als de NAM bij die bewoners minimaal twee keer zulke woningschade heeft veroorzaakt, hebben zij daarnaast recht op smartengeld.

De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om de uitspraak van het hof in stand te laten, maar om eventueel zelf richtlijnen te geven over hoeveel smartengeld er betaald moet worden. De uitspraak van de Hoge Raad staat gepland op 1 oktober 2021. Het staat de Hoge Raad vrij het advies van de advocaat-generaal al dan niet over te nemen.

Afhandeling aardbevingsschade

Er is veel kritiek geweest op de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Maar volgens Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat die afhandeling regelt, gaat het nu wel goed. Het IMG denkt dit jaar 900 miljoen euro te betalen aan mensen die schade hebben geleden door aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning in Groningen. Dat is ruim 80 procent meer dan de 497 miljoen die het instituut in 2020 uitkeerde.

Verder gaat het IMG dit jaar “nog actiever op zoek naar Groningers die nog geen vergoeding hebben aangevraagd, terwijl ze daar waarschijnlijk wel recht op hebben”. Het instituut denkt dat er nog vele tienduizenden aanvragen voor fysieke schade aan en waardedaling van huizen niet zijn ingediend. Daarnaast begint het IMG deze zomer met betalingen aan mensen die immateriële schade leden. Het was de bedoeling daar al eerder mee te beginnen, maar dat is niet gelukt.

BRON: Leeuwarder Courant.nl en Trouw.nl

Feitenonderzoek gaswinning Groningen

5-2-2021

De parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen zal zo’n twee jaar duren. Deze maand start het feitenonderzoek, in juni 2022 beginnen de openbare verhoren en de presentatie van het eindrapport wordt dan in februari 2023 verwacht. Dat blijkt uit een onderzoeksvoorstel van de Tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen, dat op 4 februari naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In maart 2019 besloot de gehele Tweede Kamer dat het zwaarste parlementaire middel, een enquête, ingezet moest worden naar de besluitvorming over de aardgaswinning en de gevolgen daarvan voor Groningers.
Al tientallen jaren haalt de overheid gas uit de aardbodem in het noorden van Nederland. Dat leverde de schatkist veel geld op, maar de negatieve gevolgen voor de inwoners werden de afgelopen jaren steeds groter. Er ontstonden meer en zwaardere aardbevingen en de schade aan huizen was vaak onherstelbaar. De hersteloperaties verlopen, tot grote woede van de bewoners, nog altijd traag en moeizaam.

Drie periodes

De Tijdelijke commissie gaswinning heeft nu het voorwerk gedaan, zodat na de Tweede Kamerverkiezingen de echte parlementaire enquêtecommissie sneller kan werken. Het onderzoek wordt zeer uitvoerig, zo blijkt uit het voorstel, en valt uiteen in drie periodes.
De eerste periode start in 1959, het moment dat in Slochteren het eerste aardgasveld wordt ontdekt. In het veld zit heel veel aardgas en de Nederlandse economie plukt daar de vruchten van. De tweede fase gaat over de periode na 1986, wanneer in Assen de eerste aardbeving plaatsvindt. In 2012 trilt de aarde heftig nabij het Groningse dorp Huizinge en hiermee breekt de derde periode van het onderzoek aan.

Het heden begrijpen

Het onderzoeken van een periode van 64 jaar is nadrukkelijk niet bedoeld om te komen tot een “uitputtende geschiedschrijving”, maar is nodig om het heden zo goed mogelijk te begrijpen, denkt de commissie.
De Tijdelijke commissie benadrukt zich ervan bewust te zijn “dat het moeizame proces van schadeherstel en versterking het vertrouwen in de Groningers in de overheid heeft geschonden”. De commissie, onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Van der Lee, spreekt de hoop uit dat de enquête kan bijdragen aan herstel van vertrouwen.

BRON: NOS

NAM moet smartengeld betalen vanwege gemist woongenot

17-12-2019

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet smartengeld betalen aan 65 aardbevingsgedupeerden in Groningen vanwege immateriële schade. Dat is de uitspraak in het hoger beroep, door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 17 december 2019. Het gaat om de immateriële schadezaak die 127 Groningers tegen de NAM hadden aangespannen.

Het gerechtshof bepaalde dat eigenaren of huurders van een woning in het aardbevingsgebied waaraan minimaal één keer fysieke schade is vastgesteld, recht hebben op vergoeding van schade vanwege gemist woongenot. Als er minimaal twee keer fysieke schade aan de woning is vastgesteld, bestaat recht op een vergoeding aan smartengeld. Dat smartengeld bedraagt minimaal 2.500 euro per persoon. Het precieze bedrag moet in een aparte procedure nog worden vastgesteld.

Recht op smartengeld

De Groninger advocaat Pieter Huitema vroeg namens 127 bewoners van het gasgebied smartengeld van de NAM. Uit de uitspraak blijkt dat de rechter vindt dat deze 65 bewoners recht hebben op een vergoeding vanwege gemist woongenot. Bij 49 eisers is geen of slechts éénmaal schade aan hun huis vastgesteld. Voor hen wordt de procedure vervolgd. Bewoners met één keer schade moeten individueel aantonen dat zij toch recht hebben op smartengeld.
13 groningse eisers krijgen geen schadevergoeding. De rechter oordeelde dat hun onderbouwing soms onvoldoende is, of ze hebben eerder in een overeenkomst met de NAM al afstand gedaan van een vordering.

Belangrijk precedent

Volgens Pieter Huitema, die de zaak namens de groep heeft aangespannen, betekent de beslissing van het hof een belangrijk precedent. “Voortaan heeft iedere Groninger, die minstens twee keer een vergoeding van de NAM heeft gekregen voor schade aan zijn woning, recht op minimaal 2.500 euro immateriële schadevergoeding,’ zegt hij. ‘En bij minimaal eenmaal toegekende schade heb je al recht op vergoeding voor het gederfde woongenot.”
Ook letselschade-expert Yme Drost is tevreden met de uitspraak. Drost Letselschade staat meerdere gedupeerden bij in hun claim tegen de NAM. “We zijn weer een stap verder in het krijgen van een rechtvaardige schadevergoeding voor alle getroffenen in Groningen,” laat Drost weten.

Hoger beroep

De zaak werd in 2014 aangespannen namens 127 gedupeerden van de Groningse aardbevingen tegen de NAM. De eisers vinden dat de aardbevingen hun woongenot hebben aangetast en dat zij een vergoeding moeten krijgen voor de immateriële schade, zoals angst of hoofdpijn. In maart 2017 stelde de rechtbank in Assen de NAM aansprakelijk voor de immateriële schade van een aantal van de 127 gedupeerden. De rechtbank achtte toen bewezen dat de aardbevingen het woongenot aantasten van bewoners bij het gasveld in Groningen, waar regelmatig bevingen te voelen zijn. Daarvoor moet het gasbedrijf smartengeld betalen, aldus de rechter. De NAM ging tegen de uitspraak in hoger beroep.

BRON: Dagblad van het Noorden, Nu.nl, RTV Noord

Wilt u aanspraak maken op smartengeld of heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier. Natuurlijk kunt u ons ook gratis bellen voor juridisch advies: 080 - 024 90300.

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number