Bent u het slachtoffer van lichamelijk geweld en hebt u daarbij letsel opgelopen? Heeft u uw neus gebroken of uw oog beschadigd door een harde klap van een derde? U heeft dan waarschijnlijk niet alleen lichamelijk letsel opgelopen, maar ook mentale gevolgen daaraan overgehouden. Het heeft veel impact op uw dagelijkse leven!  Ook voor deze vorm van letselschade heeft u recht op een schadevergoeding. Drost Letselschade kan u mogelijk helpen uw schade, ook immateriële schade (smartengeld), te verhalen bij de dader als deze voldoende verhaal biedt.

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Is de dader niet bekend, of biedt deze geen verhaal, dan kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven eventueel uitkomst bieden. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan uitkeren als sprake is van ernstig letsel. Voorbeelden van ernstig lichamelijk letsel zijn een ontsierend litteken, verlies van een oog, of bijvoorbeeld ernstig geestelijk letsel (zoals straatangst, of ernstige slaapproblemen). Het Schadefonds Geweldsmisdrijven werkt samen met medisch adviseurs. Zij beoordelen in opdracht van het Schadefonds of er sprake is van ernstig letsel. Er vindt geen lichamelijk onderzoek plaats. De medisch adviseurs van het Schadefonds hanteren een zogenaamde ‘letsellijst’. Daarop staan de meest voorkomende letsels vermeld en de bijbehorende uitkering. Alleen als de dader of diens verzekeraar geen vergoeding van de schade betaalt, keert het Schadefonds uit. Ook kan het Schadefonds om terugbetaling vragen, als het slachtoffer alsnog een schadevergoeding ontvangt.

 

Schadevergoeding na mishandelingLichamelijk geweld en letselschadevergoeding

Er is een aansprakelijke partij voor uw schade door lichamelijk geweld? En de dader biedt voldoende verhaal? Dan kan Drost Letselschade uw schade verhalen op de aansprakelijke partij. Het gaat hierbij om de materiële schade (kapotte kleding, verlies aan inkomsten, aanpassing woning, kosten huishoudelijke hulp), maar ook om immateriële schade (het smartengeld). Een schadevergoeding naar aanleiding van een mishandeling is in de praktijk vaak lastig te bewerkstelligen. In de meeste gevallen zult u door Drost Letselschade worden doorverwezen naar slachtofferhulp of het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit omdat de kosten van onze dienstverlening vaak niet te verhalen zijn op de dader.

 

Wilt u meer weten over letselschade?

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring