Bent u het slachtoffer van lichamelijk geweld of mishandeling? Heeft u letselschade opgelopen? Misschien heeft iemand anders uw neus gebroken of uw oog beschadigd met een harde klap. De kans is groot dat u dan niet alleen lichamelijk letsel heeft opgelopen maar ook mentale gevolgen eraan overhoudt. Letselschade door mishandeling kan veel impact hebben op uw dagelijkse leven. Gelukkig heeft u ook voor deze vorm van letselschade recht op een schadevergoeding. Drost Letselschade kan u mogelijk helpen uw schade – ook immateriële schade – te verhalen bij de dader als deze voldoende verhaal biedt.

Is de dader niet bekend of biedt deze geen verhaal, dan kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven eventueel uitkomst bieden. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan uitkeren als sprake is van ernstig letsel. Voorbeelden van ernstig lichamelijk letsel zijn een ontsierend litteken of het verlies van een oog. Ernstig psychische schade is bijvoorbeeld straatangst of ernstige slaapproblemen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven werkt samen met medisch adviseurs. Zij beoordelen in opdracht van het fonds of er sprake is van ernstig letsel. Er vindt geen lichamelijk onderzoek plaats. De medisch adviseurs van het schadefonds hanteren een zogenaamde ‘letsellijst’. Daarop staan de meest voorkomende letsels vermeld en de bijbehorende uitkering. Alleen als de dader of diens verzekeraar geen vergoeding van de schade betaalt, keert het Schadefonds Geweldsmisdrijven uit. Het fonds kan om terugbetaling vragen als het slachtoffer alsnog een schadevergoeding ontvangt.

Schadevergoeding na mishandelingLichamelijk geweld en letselschadevergoeding

Is er een aansprakelijke partij voor uw letselschade door mishandeling? En biedt de dader voldoende verhaal? Dan kan Drost Letselschade uw schade verhalen op de aansprakelijke partij. Het gaat hierbij niet alleen om de materiële schade (zoals kapotte kleding, verlies aan inkomsten, aanpassing van de woning of kosten voor huishoudelijke hulp), maar ook om immateriële schade (het smartengeld).
Een schadevergoeding naar aanleiding van een mishandeling is in de praktijk vaak lastig te bewerkstelligen. In de meeste gevallen zult u door Drost Letselschade worden doorverwezen naar slachtofferhulp of het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit omdat de kosten van onze dienstverlening vaak niet te verhalen zijn op de dader.

Wilt u meer informatie over schadevergoeding bij letselschade door mishandeling? Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul ons contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.