Heeft u door een ongeval of door een ander ernstig voorval emotionele schade opgelopen? En was het niet uw schuld? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Als u uw letselschade wilt claimen, dan bent u bij Drost Letselschade aan het juiste adres.

Onze letselschade-experts kunnen met u bepalen of u ook recht heeft op een schadevergoeding voor emotionele schade. Hiervoor moet de aansprakelijkheid voor het ongeval door de tegenpartij zijn erkend. Ook moet er letselschade kunnen worden vastgesteld. Daarvoor moet medische informatie worden opgevraagd. U hoeft zelf uw letsel of leed niet te bewijzen. Maar u moet wel in redelijkheid duidelijk kunnen maken hoe erg het is. Drost Letselschade heeft genoeg expertise in huis om u te helpen bij het claimen van smartengeld. Daarnaast werken wij samen met het medisch adviesbureau Destinatum. Hier werken deskundige artsen die uw situatie goed kunnen beoordelen.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Wat is emotionele schade of emotioneel letsel?

Naast lichamelijk of fysiek letsel door een ongeval, zoals een verkeersongeval of bedrijfsongeval, kan er ook sprake zijn van geestelijk of psychisch letsel. Daaronder valt ook emotionele letselschade. Wat veel mensen niet zien is de pijn die een ongeval emotioneel kan veroorzaken. Een slachtoffer ervaart na en door een ongeval vaak problemen in de mentale sfeer. Hij of zij voelt zich depressief, ziet het niet meer zitten of is de zin van het leven (tijdelijk) kwijt. Dat noemen we dan emotionele schade. Het uit zich in psychische pijn en klachten en ‘gederfde levensvreugde’.
Het is niet hetzelfde als een emotionele stoornis. Want dat is een vorm van een ernstig psychisch probleem dat niks te maken heeft met een ongeval. De zwaarste vorm daarvan noemen we een psycho-trauma. Emotionele letselschade is dus het gevolg van een ernstig ongeval in het verkeer of tijdens werk. Of van een ander ernstig voorval waarvoor iemand anders aansprakelijk is.
Ook voor emotionele schade kunt u mogelijk een schadevergoeding krijgen. Hiervoor is de professionele hulp van een erkende letselschade-expert onmisbaar. Informeer daarom vrijblijvend bij Drost Letselschade naar de mogelijkheden van rechtsbijstand of rechtshulp.

Vergoeding van emotioneel letsel

Emotionele schade is moeilijk in geld uit te drukken. Een schadevergoeding daarvoor moet gezien worden als een tegemoetkoming/compensatie voor het aangedane leed. In andere woorden: voor de geleden immateriële schade. De vergoeding voor deze vorm van letselschade noemen we ook wel smartengeld. De hoogte van een smartengelduitkering wordt meestal bepaald aan de hand van letselschadezaken die ongeveer hetzelfde zijn. De ANWB geeft regelmatig een nieuwe druk uit van het zogenaamde Smartengeldboek. Hierin zijn de meest recente rechtelijke uitspraken in smartengeldzaken verzameld.

Het claimen van smartengeld vraagt om veel en actuele juridische kennis. Daarom is het raadzaam om hiervoor een letselschade-expert in te schakelen. Wilt u hulp bij of advies over het verkrijgen van smartengeld bij emotioneel letsel? Neem dan vrijblijvend contact op met Drost Letselschade. Onze ervaren letselschade-specialisten helpen u graag met raad en daad. En een eerste gesprek is altijd kosteloos.

Veelgestelde vragen over emotionele schade

Wat is emotionele schade of emotioneel letsel?

Naast lichamelijk of fysiek letsel door een ongeval, kan er ook sprake zijn van geestelijk of psychisch letsel. Daaronder valt ook emotionele letselschade. Wat veel mensen niet zien is de pijn die een ongeval emotioneel kan veroorzaken. Een slachtoffer ervaart na en door een ongeval vaak problemen in de mentale sfeer. Hij of zij voelt zich depressief, ziet het niet meer zitten of is de zin van het leven (tijdelijk) kwijt. Dat noemen we dan emotionele schade. Het uit zich in psychische pijn en klachten en ‘gederfde levensvreugde’.Het is niet hetzelfde als een emotionele stoornis. Want dat is een vorm van een ernstig psychisch probleem dat niks te maken heeft met een ongeval. De zwaarste vorm daarvan noemen we een psycho-trauma. Emotionele letselschade is dus het gevolg van een ernstig ongeval in verkeer of bedrijf. Of van een ander ernstig voorval waarvoor iemand anders aansprakelijk is.Ook voor emotionele schade kunt u mogelijk een schadevergoeding krijgen. Hiervoor is de professionele hulp van een erkende letselschade-expert onmisbaar. Informeer daarom vrijblijvend bij Drost Letselschade naar de mogelijkheden van rechtsbijstand of rechtshulp.

Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Als iemand anders voor uw schade aansprakelijk is, dan doen wij ons uiterste best om voor u een optimale schadevergoeding te realiseren. Dit geldt ook voor het smartengeld. We doen dit door te kijken naar eerdere uitspraken van Nederlandse rechters. Deze uitspraken zijn verzameld in de ANWB Smartengeldgids. Is een zaak vergelijkbaar met uw zaak? Dan kijken we naar het toegekende smartengeld in die zaak om de hoogte van uw smartengeld te bepalen. Die eerdere uitspraken noemen we ook wel jurisprudentie.

Hoeveel smartengeld u mogelijk kunt krijgen na een ongeval of ander voorval waardoor u letselschade opliep, hangt af van onder andere de ernst van het letsel. Als leidraad hanteert de ANWB Smartengeldgids de volgende criteria en voorbeelden:

Gering letsel
Voorbeelden: kleine botbreuken, kneuzingen, lichte hersenschudding.
Smartengeld: tot € 2.000,00.

Licht letsel
Voorbeelden: inwendig letsel, gebitschade, (ontsierend) litteken.
Smartengeld: € 2.000,00 tot € 3.500,00.

Matig letsel
Voorbeelden: whiplash, gecompliceerde breuken.
Smartengeld: € 3.500,00 tot € 9.000,00.

Ernstig letsel
Voorbeelden: eenzijdige doofheid, schedelbasisfractuur, ernstig inwendig letsel.
Smartengeld: € 9.000,00 tot € 21.000,00.

Zwaar letsel
Voorbeelden: langdurig bewusteloos of in coma, karakterverandering, verlies van reuk en/of smaak.
Smartengeld: € 21.000,00 tot € 43.000,00.

Zeer zwaar letsel
Voorbeelden: ernstige brandwonden, hoge dwarslaesie, blindheid.
Smartengeld: € 43.000,00 tot € 76.000,00.

Uitzonderlijk zwaar letsel
Voorbeelden: totale dwarslaesie, niet meer of beperkt kunnen communiceren, bijzonder zware brandwonden waardoor zichtbaar ernstig misvormd.
Smartengeld: vanaf € 76.000,00.

Bovenstaande bedragen zijn slechts een indicatie, omdat er veel factoren van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van het smartengeld.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Het berekenen van de hoogte van smartengeld is lang niet altijd eenvoudig. Het gaat immers om immateriële schade: schade die niemand kan zien. Hoe kun je een bedrag koppelen aan de fysieke pijn die u hebt vanwege het letsel? Of aan het verdriet dat u hebt omdat u door het letsel bijvoorbeeld uw werk niet meer kunt doen?Pas als er een medische eindsituatie is, kan de definitieve hoogte van het smartengeld worden vastgesteld. Bij een medische eindsituatie is duidelijk of u genezen bent, of dat u nooit meer zal herstellen of voor een deel bent hersteld. Deze uitkomst is bepalend voor de rest van uw leven.

Er wordt bij het berekenen van de hoogte van het smartengeld naar meerdere zaken gekeken:

 • Welk letsel heeft u opgelopen, hoe ernstig is het?
 • Hoe oud bent u en wat waren uw plannen en mogelijkheden voor de toekomst?
 • Hoe zwaar waren de medische behandelingen die u kreeg en wat was de duur ervan?
 • Hoelang bent u opgenomen geweest in ziekenhuis en/of revalidatiekliniek?
 • Hoelang duurt het voordat u hersteld zult zijn van uw letsel?
 • Hoeveel pijn heeft u gehad en hoeveel pijn blijft u houden?
 • Heeft u blijvende beperkingen overgehouden aan het ongeval?
 • Zijn er zichtbare gevolgen van het letsel, zoals littekens of het niet meer functioneren van lichaamsdelen (bijvoorbeeld mank lopen)?
 • Hebben deze zichtbare gevolgen invloed op uw sociale en professionele leven?
 • Bent u arbeidsongeschikt geraakt en zo ja, voor welke termijn?

Wij brengen uw emotionele schade in kaart. U begrijpt waarschijnlijk wel dat het berekenen van de juiste hoogte van het smartengeld erg nauwkeurig moet gebeuren. Heeft u letselschade en wilt u ook uw smartengeld claimen? Neem contact op met Drost Letselschade voordat uw zaak verjaart. Wij zorgen ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft, inclusief het smartengeld. Want daar heeft u, net als alle andere letselschadeslachtoffers, recht op.

Hoe regelt Drost Letselschade mijn schadevergoeding?

Heeft u letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden. Nadat wij uw zaak in behandeling hebben genomen, bezoekt een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade u (in de regel) thuis. Zo kan hij of zij met eigen ogen zien en precies van u horen wat de gevolgen van uw letselschade zijn. Ook kan deze letselschadespecialist uw schade dan goed inventariseren.

Het aansprakelijk stellen van de wederpartij is (meestal) de volgende stap. Dit doet de specialist voor u. Na erkenning van aansprakelijkheid stelt hij of zij de schaderegeling in werking. Soms komt het voor dat de schade wordt geregeld zonder dat de aansprakelijkheid wordt erkend. Als de schade wordt vergoed, hoeft dat laatste geen probleem te zijn. Wij houden continu goed contact met u en plegen waar nodig overleg met u. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Wij zorgen ervoor dat u een passende schadevergoeding krijgt.

Kan ik wel een letselschadespecialist betalen?

Heeft u letselschade opgelopen na een ongeval en heeft de wederpartij de aansprakelijkheid erkend? Dan kunt u bij Drost Letselschade terecht voor professionele juridische hulp en advies. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een schadeclaim is juridische deskundigheid noodzakelijk.Wist u dat bij erkenning van aansprakelijkheid aan onze specialistische dienstverlening voor u als slachtoffer geen kosten verbonden zijn? In de wet is namelijk bepaald dat de kosten van onze belangenbehartiging voor rekening komen van de voor uw letsel aansprakelijke partij.

Onze hulp is derhalve niet gratis, maar bij erkenning van aansprakelijkheid voor u als slachtoffer wel kosteloos. Dat leggen wij graag uit. Als een andere partij aansprakelijk is voor uw schade, verhalen wij de kosten van onze dienstverlening op deze partij. Onze hulp bij letselschade is daardoor bij aansprakelijkheid kosteloos voor u als slachtoffer. Wij verhalen zowel uw materiële en immateriële schade, als de kosten van onze bijstand op de voor uw schade aansprakelijke partij of op diens verzekeraar.

Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht, zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Waarom kan Drost Letselschade mij het beste helpen bij letselschade?

Heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout en zoekt u een letselschadespecialist die voor u de schadeclaim kan indienen?Bij Drost Letselschade is uw zaak in goede handen: het kantoor heeft 35 jaar ervaring. Drost Letselschade heeft het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Dat betekent dat wij betrouwbaar zijn en kwaliteit bieden. Wij doen alles om slachtoffers zo goed mogelijk te helpen. En wat we doen, doen we goed: Drost Letselschade heeft een succespercentage van 98 procent!

Daar komt bij dat de hulp die Drost Letselschade biedt, voor letselschade-slachtoffers van een ongeval kosteloos is als een ander aansprakelijk is voor het ongeluk en de aansprakelijkheid erkent. In dat geval moet deze persoon of partij namelijk ook de kosten van Drost Letselschade betalen. Dat is zo in de wet bepaald.Als slachtoffer betaalt u bij erkenning van aansprakelijkheid dus niets.

Klanten van Drost Letselschade zijn heel tevreden over het persoonlijke contact en de goede communicatie; u voelt zich bij Drost Letselschade gehoord.Onze medewerkers, die aangesloten zijn bij een branche- of beroepsvereniging, weten precies wat ze moeten doen om voor u de beste schadevergoeding te krijgen. Daarnaast maakt Drost Letselschade gebruik van een aan het kantoor gelieerd medisch adviesbureau en vaste arbeidsdeskundigen. Dat Drost Letselschade zo succesvol is, is niet vreemd. Er wordt gewerkt vanuit het hart, wij voelen mee met slachtoffers.

En dat laatste komt weer doordat het bedrijf is opgericht door een ervaringsdeskundige. Yme Drost vocht lang geleden zelf voor zijn eigen letselschadezaak. Hij won deze en besloot daarna anderen te helpen bij het krijgen van een passende schadevergoeding. Hij specialiseerde zich in het vak en heeft, met zijn medewerkers, inmiddels talloze slachtoffers zoals u geholpen.

Als ik Drost Letselschade om hulp vraag, wat gaat er dan gebeuren?

Bel ons of stuur een bericht en vertel uw verhaal.

Wij geven u een vrijblijvend eerste advies; vaak kunnen we meteen inschatten of u inderdaad recht hebt op een schadevergoeding, omdat een ander verantwoordelijk is voor uw letselschade.

Als dat zo is en u wilt graag dat Drost Letselschade de schadevergoeding voor u regelt, dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Soms, in eenvoudige schadezaken, kan dat intakegesprek direct al telefonisch plaatsvinden.Tijdens het intakegesprek nemen we het ongeval en alles wat daarna gebeurd is met u door. Daarna zullen wij de tegenpartij aansprakelijk stellen.

Als de aansprakelijkheid erkend wordt, vragen we ook meteen of er een voorschot op de schadevergoeding aan u betaald kan worden. Is de aansprakelijkheid erkend, dan brengen we alle schade zo gedetailleerd mogelijk in kaart: van de medische kosten tot de parkeerkaartjes en van gemiste maandelijkse inkomsten tot het smartengeld.

Alles nemen we mee, zodat de schadevergoeding precies past bij uw situatie. Daarna wordt de schadeberekening voorgelegd aan de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Is er overeenstemming, dan wordt de zaak afgewikkeld. U ontvangt dan (de rest van) uw schadevergoeding.

Neem contact op

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 30 jaar ervaring
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.