emotionele schadeHeeft u door een ongeval of door een ander ernstig voorval emotionele schade opgelopen? En was het niet uw schuld? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Als u uw letselschade wilt claimen, dan bent u bij Drost Letselschade aan het juiste adres.

Onze letselschade-experts kunnen met u bepalen of u ook recht heeft op een schadevergoeding voor emotionele schade. Hiervoor moet de aansprakelijkheid voor het ongeval door de tegenpartij zijn erkend. Ook moet er letselschade kunnen worden vastgesteld. Daarvoor moet medische informatie worden opgevraagd. U hoeft zelf uw letsel of leed niet te bewijzen. Maar u moet wel in redelijkheid duidelijk kunnen maken hoe erg het is. Drost Letselschade heeft genoeg expertise in huis om u te helpen bij het claimen van smartengeld. Daarnaast werken wij samen met het medisch adviesbureau Destinatum. Hier werken deskundige artsen die uw situatie goed kunnen beoordelen.

Wat is emotionele schade of emotioneel letsel?

Naast lichamelijk of fysiek letsel door een ongeval, kan er ook sprake zijn van geestelijk of psychisch letsel. Daaronder valt ook emotionele letselschade. Wat veel mensen niet zien is de pijn die een ongeval emotioneel kan veroorzaken. Een slachtoffer ervaart na en door een ongeval vaak problemen in de mentale sfeer. Hij of zij voelt zich depressief, ziet het niet meer zitten of is de zin van het leven (tijdelijk) kwijt. Dat noemen we dan emotionele schade. Het uit zich in psychische pijn en klachten en ‘gederfde levensvreugde’.
Het is niet hetzelfde als een emotionele stoornis. Want dat is een vorm van een ernstig psychisch probleem dat niks te maken heeft met een ongeval. De zwaarste vorm daarvan noemen we een psycho-trauma. Emotionele letselschade is dus het gevolg van een ernstig ongeval in verkeer of bedrijf. Of van een ander ernstig voorval waarvoor iemand anders aansprakelijk is.
Ook voor emotionele schade kunt u mogelijk een schadevergoeding krijgen. Hiervoor is de professionele hulp van een erkende letselschade-expert onmisbaar. Informeer daarom vrijblijvend bij Drost Letselschade naar de mogelijkheden van rechtsbijstand of rechtshulp.

Vergoeding van emotioneel letsel

Emotionele schade is moeilijk in geld uit te drukken. Een schadevergoeding daarvoor moet gezien worden als een tegemoetkoming/compensatie voor het aangedane leed. In andere woorden: voor de geleden immateriële schade. De vergoeding voor deze vorm van letselschade noemen we ook wel smartengeld. De hoogte van een smartengelduitkering wordt meestal bepaald aan de hand van letselschadezaken die ongeveer hetzelfde zijn. De ANWB geeft regelmatig een nieuwe druk uit van het zogenaamde Smartengeldboek. Hierin zijn de meest recente rechtelijke uitspraken in smartengeldzaken verzameld.

Het claimen van smartengeld vraagt om veel en actuele juridische kennis. Daarom is het raadzaam om hiervoor een letselschade-expert in te schakelen. Wilt u hulp bij of advies over het verkrijgen van smartengeld bij emotioneel letsel? Neem dan vrijblijvend contact op met Drost Letselschade. Onze ervaren letselschade-specialisten helpen u graag met raad en daad. En een eerste gesprek is altijd kosteloos.
Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost Letselschade inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Wilt u meer weten over letselschade?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.