U hebt hersenletsel opgelopen door een ongeval? En iemand anders is voor deze schade aansprakelijk? Dan hebt u hoogstwaarschijnlijk recht op een schadevergoeding. Maar hoe regel je dat? Wat moet u doen en bij wie moet u zijn? Drost Letselschade is dé specialist op het gebied van letselschade en staat u graag bij. Wij berekenen uw schade en wikkelen deze voor u af. En u? U kunt zich op uw herstel richten!

niet aangeboren hersenletsel

De inschakeling van Drost Letselschade kost u in principe niets als u NAH hebt opgelopen door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Dat komt omdat de wet bepaalt, dat de aansprakelijke partij ook de kosten van rechtsbijstand moet vergoeden. Dat is ook wel zo eerlijk. U hebt immers niet om het letsel gevraagd. Dus waarom zou u wel met de kosten moeten blijven zitten?

De hoogte van uw schadevergoeding bij NAH is afhankelijk van de aard en de ernst van uw letsel. De schadevergoeding kan pas definitief worden bepaald als er sprake is van een medische eindtoestand. Wanneer dat is, is afhankelijk van uw genezingsproces. De totale schadeafwikkeling kan langere tijd, en soms zelfs jaren, duren. Gedurende dat traject regelt Drost Letselschade voor u voorschotten op uw schade. Zodat u financieel niet in de problemen raakt. 

Wilt u meer weten over letselschade?

Wilt u meer weten over wat wij juridisch gezien kunnen doen om uw letselschade te verhalen? Neem dan contact op via ons gratis telefoonnummer: 080 - 024 90300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring

NAH / Niet Aangeboren Hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is de schade aan de hersenen die ontstaan is ná de geboorte. Dit in tegenstelling tot aangeboren hersenletsel. NAH kunt u oplopen als gevolg van een ongeluk in het verkeer of tijdens uw werk, of door bijvoorbeeld een medische fout.

nahWe spreken van traumatisch hersenletsel, als het letsel is veroorzaakt doordat het hoofd hard in aanraking kwam met een massief of scherp voorwerp (vallen, botsen, stoten, slaan), of als het letsel is veroorzaakt tijdens een medische ingreep.

NAH kan veroorzaakt zijn door zuurstofgebrek of stoornis in bloedtoevoer naar de hersenen, infectie van virus of bacterie in de hersenen, door een tumor, door een ziekte (zoals bv. Creuzfeld-Jacob). Ook hersenschade ten gevolge van alcohol en drugs, of vergiftigde dampen bij brand valt onder NAH.

NAH schadevergoeding

Drost Letselschade berekent uw schade en wikkelt deze voor u af bij NAH. Drost regelt voor u ook een uitkering van smartengeld. Met de inschakeling van Drost Letselschade hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de schadeafwikkeling. Die is in goede handen en daar heeft u dus geen omkijken meer naar! En dat is wel zo prettig. Want met het herstel van uw letsel hebt u het al druk genoeg!

Meer achtergrond informatie over NAH lezen:
Wikipedia over Niet aangeboren hersenletsel (NAH),
NAH-Algemeen met informatie over NAH,
of de website van de NAH-Stichting.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost Letselschade inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.