Elk jaar worden mensen ziek of zelfs arbeidsongeschikt door hun werk. In veel gevallen gaat het om een beroepsziekte. Een beroepsziekte is een aandoening die het rechtstreekse gevolg is van het werk of de werkomstandigheden. De gevolgen van een beroepsziekte kunnen erg groot zijn. Als u schade lijdt of heeft geleden door de beroepsziekte, is het verstandig om een schadevergoeding te claimen. Wij vertellen u hier meer over op deze pagina.

beroepsziekte

Letselschade door een beroepsziekte komt vaker voor dan u misschien denkt. Bijvoorbeeld bij een manager, die door zijn extreem lange werkweken een burn-out oploopt. Of een IT-medewerker die door het werken met de computer RSI (Repetitive Strain Injury) heeft. Maar denk ook aan een schilder die werkte met schadelijke verf waardoor hij Chronische Toxische Encephalopathie (CTE), ook wel OPS (Organo Psycho Syndroom) heeft gekregen. De gevolgen van deze beroepsziekten kunnen groot zijn. Heeft u een beroepsziekte en kunt u hierdoor uw werk niet uitoefenen? Het regelen van uw schade is dan erg belangrijk. Drost Letselschade is u daarbij graag van dienst.

Vertel ons wat er is gebeurd.. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Wilt u meer weten over wat wij juridisch gezien kunnen doen om uw letselschade te verhalen? Neem dan contact op met Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 2490300

Wat zijn beroepsziekten?

Hoewel elk jaar veel mensen ziek of zelfs arbeidsongeschikt worden door hun werk, gaat het in lang niet alle gevallen om een beroepsziekte. Een beroepsziekte is het rechtstreekse gevolg van het werk of de werkomstandigheden. Anders gezegd: had de werknemer niet gewerkt dan was hij ook niet ziek geworden. Er zijn veel beroepsziekten. De Internationale Arbeidsorganisatie heeft een lijst opgesteld met erkende en geaccepteerde beroepsziekten. Deze kunt u vinden op de website van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Slachtoffer van een beroepsziekte

Voordat een slachtoffer een schadevergoeding kan claimen, moet hij of zij voor langere tijd zijn blootgesteld aan bepaalde risico’s. Dit zijn fysieke, psychische, chemische of biologische risico’s in werk of arbeidsomstandigheden. Bij sommige beroepen is het vrij eenvoudig aan te tonen dat de aandoening een echte beroepsziekte is. Denk bijvoorbeeld aan kappers, schilders en bakkers. Maar bij andere ziektegevallen is het bewijs voor de beroepsziekte een stuk lastiger te leveren.
Een werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Als een werkgever daarin tekort schiet, kan hij ervoor aansprakelijk worden gesteld. Een voorbeeld hiervan is het werken met chroom-6 op de verschillende NAVO-depots.

Gevolgen van beroepsziekten

Een beroepsziekte tast de gezondheid van de werknemer aan. Dit kan tijdelijke of permanente fysieke of psychische schade als gevolg hebben. Uiteindelijk kan het leiden tot ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en zelfs tot overlijden. Daarnaast kan de werknemer ook financiële schade hebben door verlies van verdiencapaciteit. De immateriële schade door beroepsziekten moet ook zeker niet onderschat worden. Gelukkig kan voor de geleden angst, pijn, verdriet en verlies van levensvreugde smartengeld geclaimd worden.

beroepsziekteAansprakelijkheid

Een onderzoek moet uitwijzen of de werkgever aansprakelijk is voor de geleden schade door de beroepsziekte. Dat onderzoek verricht Drost Letselschade voor u. Als blijkt dat uw werkgever aansprakelijk is, zal Drost Letselschade de schadevergoeding op uw werkgever verhalen. Dat geldt niet alleen voor de materiële schade (zoals kapotte kleding, verlies aan inkomsten, aanpassing woning en kosten van huishoudelijke hulp), maar ook voor de immateriële schade.

Kosten rechtsbijstand

Over onze kosten hoeft u zich geen zorgen te maken. Als uw werkgever aansprakelijk is voor uw beroepsziekte, kunt u de kosten van rechtsbijstand op de werkgever verhalen. Dat staat zo in de wet. Daardoor kost de hulp van ons kantoor u niets. Drost Letselschade regelt dus uw schadeafwikkeling van A tot Z. Uiteraard in nauw overleg met u. Lees hier meer over onze werkwijze.

Heeft u een beroepsziekte en wilt u meer informatie of advies over een schadeclaim? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost Letselschade inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Wilt u meer weten over letselschade?

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring