asbestkankerAsbestkanker wordt ook wel mesothelioom of borstvlieskanker genoemd. Het is een kwaadaardige aandoening van het longvlies en soms is ook het buikvlies of het hartzakje aangetast. Sinds december 2007 heeft iedereen met asbestkanker recht op een tegemoetkoming van de overheid. Ook ontvangen mensen met asbestkanker vaak een schadevergoeding van hun (voormalige) werkgever. Op deze pagina vertellen wij u meer over de ziekte en de schadevergoeding.

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. Het bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Asbest werd in de jaren ‘60 en ‘70 vaak gebruikt en verwerkt in de bouw. Asbest is alleen schadelijk bij het inademen van de losse vezels. Mensen die, meestal twintig tot veertig jaren eerder, vaak zijn blootgesteld aan asbest hebben een grote kans op asbestkanker. 

Tegemoetkoming bij asbestkanker

Vroeger werd er onbeschermd gewerkt met asbest. De meeste mensen met asbestkanker zijn mannen die in de zware industrie, in de bouw of op een scheepswerf werkten. Mesothelioom wordt daarom beschouwd als een bedrijfsongeval beroepsziekten. Sinds december 2007 heeft elke asbestslachtoffer recht op een tegemoetkoming van de overheid. In 2019 is de financiële tegemoetkoming voor asbestslachtoffers € 20.730,00. In 2018 was dat € 20.355,00 en in 2017 was dat € 19.988,00.
Dit geldt ook voor de aandoening asbestose. Asbestose is een stoflongziekte, ook wel pneumoconiose genoemd. Bij deze aandoening is er sprake van bindweefselvorming in de longen waardoor het moeilijker wordt om genoeg zuurstof binnen te krijgen.

Aansprakelijkheid bij asbestkanker

Mensen met asbestkanker kunnen ook hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen en zo een schadevergoeding ontvangen. De schadevergoeding bestaat uit een standaardbedrag (2019) van € 58.989,00 voor smartengeld (immateriële schade), een vergoeding van € 3.282,00 voor materiële schade en € 3.282,00 voor overlijdensschade. Als aantoonbaar is dat deze laatste twee posten hoger zijn, kan het vergoedingsbedrag hoger uitvallen (Bron: Instituut Asbestslachtoffers). De ontvangen tegemoetkoming van de overheid wordt afgetrokken van de schadevergoeding die aan u betaald is. Deze schadevergoeding kan afkomen van uw werkgever of zijn verzekeraar.

asbestkankerSchaderegelingen bij asbestkanker

U kunt ook een schadevergoeding krijgen als u wel blootgesteld bent aan asbest, maar niet door uw werk. Daarbij kunt u denken aan het uitkloppen van overalls van familieleden die met asbest werkten. Of doordat de weg naar uw woning verhard is met puin waarin asbest verwerkt zit. Dit is gebeurd in de omgeving van Goor op de plaats van de voormalige asbestfabriek Eternit. Ook in de omgeving van de scheepsbouwindustrie komt vaak asbestkanker voor. Een arts bepaalt wat de behandelingsmogelijkheden zijn. Het is belangrijk dat u zich bij verschijnselen van mesothelioom en andere klachten door een arts laat onderzoeken.

Wilt u meer informatie of advies? Of wilt u uw letselschade melden? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Wilt u meer weten over letselschade?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.