asbestkankerAsbestkanker, ook wel mesothelioom of borstvlieskanker genoemd, is een kwaadaardige aandoening van het longvlies, soms is ook het buikvlies of het hartzakje aangetast.

 

Het kan ontstaan bij mensen die, meestal 20 tot 40 jaren eerder, vaak bloot hebben gestaan aan asbest. Asbest werd in de jaren ‘60 en ‘70 vaak gebruikt en verwerkt in de bouw(industrie).

Wilt u meer weten over letselschade?

Wilt u meer weten over wat wij juridisch gezien kunnen doen om uw letselschade te verhalen? Neem dan contact op via ons gratis telefoonnummer: 080 - 024 90300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring

Groter risico asbestkanker

Door het vroeger onbeschermd werken met asbest is het risico op mesothelioom aanzienlijk hoger. Mesothelioom wordt daarom beschouwd als een beroepsziekte. Sinds december 2007 ontvangt iedereen die asbestkanker heeft recht op een tegemoetkoming van de overheid. Anno 2014 bedraagt die vergoeding € 19.201,-. Ook een succesvolle schadevergoedingsactie tegen de (voormalige) werkgever(s) behoort vaak tot de mogelijkheden. Bij erkenning van de aansprakelijkheid bedraagt de (basis) schadevergoeding tenminste € 62.124,- (prijspeil 2014). De ontvangen tegemoetkoming van de overheid wordt afgetrokken van de schadevergoeding die aan u betaald is. Deze schadevergoeding kan afkomen van uw werkgever of zijn verzekeraar.

 

asbestkankerSchaderegelingen bij asbestkanker

U kunt ook een schadevergoeding krijgen als u anders dan door uw werk blootgesteld bent aan asbest. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het uitkloppen van overalls van familieleden. Of doordat de weg naar uw woning verhard is met puin waarin asbest verwerkt zit. Dit is gebeurd in de omgeving van Goor op de plaats van de voormalige asbestfabriek Eternit. Ook in de omgeving van de scheepsbouwindustrie komt vaak asbestkanker voor. Een arts bepaalt wat de behandelingsmogelijkheden zijn. Het is belangrijk dat u zich bij verschijnselen van mesothelioom en andere klachten door een arts laat onderzoeken.