Bent u slachtoffer van een aanrijding letsel? Drost verhaalt uw letselschade

Als fietser, maar ook als voetganger bent u in het verkeer relatief kwetsbaar. Met de vele auto’s in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. Loopt u door een aanrijding letsel op, dan heeft u -uitzonderingen daargelaten- als zwakke verkeersdeelnemer het recht op vergoeding van uw letselschade. Het spreekt voor zich dat u als fietser of voetganger door een aanrijding met een auto of een ander motorvoertuig hoge schade kunt oplopen. Lichamelijke schade heeft mogelijk grote gevolgen. Voor uzelf, maar ook voor uw omgeving. U ligt mogelijk langdurig in het ziekenhuis en wellicht volgt nog een lange periode van revalidatie. Wellicht is het voor u ook niet mogelijk om te werken. Alle schade die een gevolg is van het ongeval, is te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Heeft u als automobilist zelf letsel na een aanrijding?

U kunt ook letsel aanrijding oplopen als u zelf automobilist of bestuurder van een ander voertuig bent en in aanrijding komt met een andere motorvoertuig. Wanneer bijvoorbeeld twee auto’s bij een ongeval betrokken zijn, dan kan de schade heel divers zijn. In sommige gevallen is er enkel sprake van blikschade, maar u kunt ook letsel oplopen. Bij lichtere auto-ongevallen gaat het vaak om klachten aan de nek, rug, schouders en het hoofd. Deze klachten kunnen overigens ernstig en langdurig zijn. Een bekend verschijnsel is bijvoorbeeld de whiplash. Bij een zwaarder auto-ongeval komen ook andere soorten letsel voor, zoals botbreuken, intern letsel of hersenletsel. Overigens komen de hiervoor genoemde soorten letsel zowel bij lichtere, als bij zwaardere ongevallen voor. Is het ongeval veroorzaakt door een ander? Dan is de kans groot, dat die persoon aansprakelijk is voor uw letselschade als gevolg van het ongeval. Bent niet de veroorzaker, maar heeft u wel letselschade? Als uw belangenbehartiger claimen wij uw letselschade bij de aansprakelijke partij.

Kom naar Drost Letselschade als u letsel na aanrijding heeft

Of u nu als zwakke verkeersdeelnemer of als automobilist letsel na een aanrijding heeft overgehouden, u heeft recht op vergoeding van uw letselschade, als een ander voor het ongeval aansprakelijk is. Drost Letselschade biedt u na een ongeval gratis vrijblijvend advies. Komt u in aanmerking voor een schadevergoeding? Dan kunt u de afhandeling van de claim zonder kosten door Drost laten afhandelen. Van Drost Letselschade, hoeft u derhalve geen extra kosten te verwachten. De aansprakelijke partij is namelijk verplicht om, naast de door u geleden letselschade, ook de kosten van onze werkzaamheden te vergoeden. Dat is zo in de wet bepaald. Is een ander aansprakelijk voor uw schade, dan verhalen wij onze kosten derhalve op de aansprakelijke partij en zijn aan onze dienstverlening voor u als slachtoffer geen kosten verbonden. Wij declareren die kosten, als onderdeel van uw schade bij de tegenpartij.