Uw letselschade is na een aanrijding mogelijk te claimen

Aan het verkeer nemen diverse soorten verkeersdeelnemers deel. De meeste verkeersdeelnemers zullen automobilisten, fietsers en voetgangers zijn. Maar ook motoren, vrachtwagens, tractoren en scooters nemen deel aan het verkeer. Een aanrijding tussen verkeersdeelnemers leidt geregeld tot letselschade. De zwakkere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers hebben hierbij meer rechten om hun letselschade bij de tegenpartij te claimen dan bijvoorbeeld de bestuurders van twee auto’s bij een ongeval tussen die auto’s. In het laatste geval is het altijd van belang dat de oorzaak van het ongeval wordt vastgesteld. Wie was er schuldig aan het ongeval? Bent u slachtoffer van een aanrijding? Schakel dan Drost Letselschade voor de afwikkeling van uw letselschade. Drost weet als geen ander of het mogelijk is uw schade te verhalen op de tegenpartij. Is een ander aansprakelijk voor het u overkomen ongeval? Dan berekent Drost Letselschade vervolgens uw schade claimt deze bij de aansprakelijke partij.

Een aanrijding met letselschade? Verhaal dan uw letselschade

Onder de noemer letselschade kunnen veel verschillende soorten schades vallen. Als schadeposten bij letselschade kunt u bijvoorbeeld denken aan de medische kosten die buiten uw zorgverzekering vallen, revalidatie- en verzorgingskosten, inkomen dat u heeft gemist, noodzakelijke aanpassingen aan de woning of het voertuig en de kosten van juridische bijstand. Daarnaast heb u vrijwel altijd recht op een vergoeding smartengeld in verband met de door het ongeval veroorzaakte mentale schade. Of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade is in eerste instantie afhankelijk van welk type verkeersdeelnemer u bent en in hoeverre het ongeval door uw toedoen is ontstaan. Het is daarom verstandig om een ervaren letselschadespecialist in te schakelen, om te bepalen of u kunt claimen en zo ja, welk bedrag.

Schakel Drost Letselschade in bij letselschade na aanrijding

Als slachtoffer met letselschade na aanrijding is Drost Letselschade graag uw partner om u te helpen bij het halen van uw recht. De financiële van een ongeval met letselschade kan flink in de papieren lopen. Als u fietser of voetganger bent of als u als automobilist niet aansprakelijk voor het u overkomen ongeval bent, dan heeft u in beginsel recht op vergoeding van uw letselschade door de voor het ongeval aansprakelijke partij. U moet uw wederpartij aansprakelijk stellen voor het u overkomen ongeval. Vaak gebeurt dit door een claim in te dienen. Als u Drost Letselschade inschakelt voor de afwikkeling van uw schaden, dan verzorgen wij dit traject voor u. Wij stellen de wederpartij (of zijn verzekeraar) aansprakelijk, berekenen uw schade en zorgen voor een succesvolle afhandeling van uw schadeclaim. Aan onze werkzaamheden zijn voor u als slachtoffer geen kosten verbonden. De kosten voor juridische bijstand zijn namelijk ook als schadepost bij de aansprakelijke partij te claimen.